Zoek op

validiteit

Eigenschap van een meetinstrument. De vraag in hoeverre het instrument wel datgene meet dat het wordt verondersteld te meten. Zie ook betrouwbaarheid en operationele definitie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/validiteit

validiteit

validiteit zelfst.naamw. geldigheid. Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'validiteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 13 definities op EncycloI.) Engels:Validity geldigheid II.) geldigheid III.) Validit...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/validiteit

VALIDITEIT

1) Capabiliteit 2) Geldigheid 3) Lichamelijke geschiktheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VALIDITEIT/1

Validiteit

De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. Bij het onderzoeken van de validiteit wordt gekeken naar de mate waarin de resultaten van een test en het te meten verschijnsel met elkaar overeenkomen. De "omgekeerd, ook vice versa" manier. De validiteit is een gradatie; het is niet zo dat de ene .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Validiteit

validiteit

•geldigheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/validiteit

validiteit

geldigheid
Jaar van herkomst: 1597 (WNT Bijv.+verb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Validiteit

Meet ik wat ik wil meten? Probleem: we moeten weten wat we willen meten en we moeten kunnen vergelijken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Validiteit

Term uit de statistiek en epidemiologie. Mate van waarschijnlijkheid waarmee de onderzoeksresultaten overeenkomen met de werkelijkheid van het fenomeen dat men onderzoekt. Met andere woorden: de mate waarin een test meet wat deze zou moeten meten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

validiteit

geldigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/validiteit

Validiteit

Engels:Validity geldigheid
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/v

validiteit

De bruikbaarheid van een meet- of analyse-instrument wordt onder andere bepaald door de validiteit van het instrument. Hierbij gaat het om de mate waarin het gemeten kenmerk overeen komt met het bedoelde concept.
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Validiteit

Validiteit is de mate waarin een meting - bewering of uitspraak valide is. Validiteit wordt ook wel omschreven als de mate waarin een meetinstrument aan zijn doel beantwoordt. Wanneer men wil weten hoe lang iemand is, dan is het meten van iemands lichaamslengte bijvoorbeeld een valide meting. Maar wanneer men is geïnteresseerd in het IQ, dan is he...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Validiteit

De mate waarin de vraagstelling datgene meet, wat beoogd wordt te meten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Validiteit

Synoniem: juistheid, validity (Eng)
Valide (juiste) waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.