Zoek op

Variatiecoëfficiënt

In de statistiek wordt de variatiecoëfficiënt gebruikt als relatieve spreidingsmaat, wat inhoudt dat de spreiding gemeten wordt ten opzichte van het gemiddelde. De variatiecoëfficiënt is zowel gedefinieerd voor een steekproef als voor een populatie. ==Definitie== ==Voorbeeld== ==Toepassing== De variatiecoëfficiënt is dimensieloos en kan dus ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Variatiecoëfficiënt

Variatiecoëfficiënt

Synoniem: coefficient of variation (Eng)
De variatiecoëfficiënt is de standaardafwijking gedeeld door de absolute waarde van het gemiddelde, s - ¦ m ¦.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10713
Geen exacte overeenkomst gevonden.