Zoek op

varkenscyclus

markten en prijzen: Verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde dienst te groot wordt na een periode ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=varkenscyclus

varkenscyclus

Door de vertraagde reactie van het aanbod op prijsveranderingen ontstaan opeenvolgende periodes van tekorten en overschotten op de markt. Dit kan zich onder meer voordoen op landbouwmarkten (bijv. voor varkens) en arbeidsmarkten (voor beroepen).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/varkenscyclus

varkenscyclus

varkenscyclus zelfst.naamw. [economie] verschijnsel waarbij de prijzen van een bepaald product sterk schommelen doordat men bij een hoge prijs allemaal veel meer gaat produceren, waardoor de prijs na een bepaalde tijd sterk daalt   Voorbeeld: `De varkenscyclus is een klassieker onder de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/varkenscyclus

Varkenscyclus

Onder de varkenscyclus verstaan we het verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde dienst te groot wordt na een periode van schaarste en te klein na een periode van overvloed. Dit herhaalt zich in een repeterend patroon ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/varkenscyclus.ht

varkenscyclus

is een uitdrukking die de vaak scherpe prijsschommelingen op de agrarische markten illustreert. Als de prijs hoog is van de varkens (of andere producten) besluiten de boeren meer varkens te fokken, met als gevolg dat maanden later door het grote aanbod de prijs van varkens laag is. Hierdoor gaan veel boeren over op een ander product, zodat maan...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip12.htm

varkenscyclus

is een uitdrukking die de vaak scherpe prijsschommelingen op de agrarische markten illustreert. Als de prijs hoog is van de varkens (of andere producten) besluiten de boeren meer varkens te fokken, met als gevolg dat maanden later door het grote aanbod de prijs van varkens laag is. Hierdoor gaan veel boeren over op een ander product, zodat maanden ...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.