Zoek op

vee

het vee zelfst.naamw.Uitspraak:   [ve] tamme dieren die je houdt voor het vlees, de melk, de wol enz. Voorbeeld:   `In de winter staat het vee op stal.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vee' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vee

VEE

1) Bezit van een boer 2) Boerderij dieren 3) Boerderijdieren 4) Boerenbezit 5) Canaille 6) Dier 7) Dieren 8) Dieren op de boerderij 9) Dieren op een boerderij 10) Dieren van een boer 11) Gedierte 12) Gepeupel 13) Hoevedieren 14) Huisdier 15) Kuddedieren 16) Levende have 17) Nuttig dier 18) Nuttige dieren 19) Nuttige huisdieren 20) Paarden en koeien...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VEE/1

Vee

Onder vee verstaat men meestal de door de mens gedomesticeerde dieren die in de landbouw om economische redenen gehouden worden, doorgaans als voedselbron. De belangrijkste diersoorten die tot vee gerekend worden zijn rund (zie ook rundveerassen), varken, schaap (zie ook schapenrassen) en geit. Daarnaast zijn er verschillende soorten pluimvee zoal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vee

vee

•door de mens om economische redenen gehouden dieren.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vee

vee

[Vergeten woorden] (bn. veeër, veest), gevee 1) gehaat
2) hatend, vijandig [~ vete, mogelijk ~ vijken ‘bedriegen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

VEE

Visual Enhancement Effect:toename van spraakverstaan door verstrekken visuele informatie
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/v.html

Vee

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vee``] Het woord wordt in militairen zin voor alle viervoetige dieren, in den regel met uitzondering van de paarden gebruikt. Men onderscheidt trekvee ezels, muildieren, enz. en slagtvee, naarmate de dieren gebruikt worden tot het vervoeren van lasten of tot voeding
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

vee

dieren, gehouden om hun producten
Jaar van herkomst: 701-800 (Lex Salica )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vee

Veestapel, huisdieren, met name koeien, geiten en schapen, die meestal om economische redenen op een boerderij gehouden worden (z.o. pluimvee, beslag, domesticatie)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Vee

Vee is een verzamelnaam voor een bepaalde dierengroep. Onder vee kunnen de volgende dieren worden verstaan: koe, varken, schaap, geit. Vaak worden kip, kalkoen, parelhoen, gans en eend ook als vee gezien maar het heet in de volksmond pluimvee.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vee

vee

dieren gehouden om hun producten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vee

vee

grote, tamme dieren, die melk, vlees of wol leveren vb: het vee op de boerderij bestond uit koeien en schapen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vee
Geen exacte overeenkomst gevonden.