Zoek op

eed

de eed zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [et] Verbuigingen:   eden (meerv.) plechtige belofte of verklaring Voorbeelden:   `een eed op de grondwet doen`, `een eed afleggen`, `een eed afnemen`, `de eed schenden`, `een eed van trouw`, `onder ede staan` © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/eed

EED

1) Belofte 2) Bevestiging 3) Bezegelend woord 4) Bezwering 5) Bezworen verklaring 6) Dajem 7) Engelse stof 8) Gelofte 9) Getuigenis 10) Gezworen gelofte 11) Jurament 12) Nadrukkelijke belofte 13) Nadrukkelijke verklaring 14) Plechtige belofte 15) Plechtige gelofte 16) Plechtige verklaring 17) Rechtskundige term 18) Rechtsterm 19) Soort verklaring 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EED/1

Eed

Een eed is een plechtige verklaring dat men iets zal doen (of laten) of (niet) gedaan heeft. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen een confessionele vorm en een seculiere vorm. Bij de seculiere vorm wordt verder onderscheid gemaakt tussen belofte (dat men iets zal doen of nalaten) en verklaring (dat men iets heeft gedaan of nagelaten). Dat ondersc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eed

eed

•een plechtige verzekering dat men de waarheid spreekt of een belofte zal nakomen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/eed

eed

[Vergeten woorden] (m.) 1) vuur, lichtend vuur
2) brandstapel, ew. baal
3) gloed [in eel ‘vuur, brand’, ees ‘vuurhaard’, ~ eest ‘droogoven’, mogelijk ~ eer ‘metaal’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Eed

Let op: Spelling van 1914 Zie BLOEDSEED.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Eed

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), plechtige verklaring onder aanroeping van het Opperwezen; een - afleggen, in den - nemen, in plicht en - nemen, onder -e hooren, zijnen - breken.
~BREKEN, ow. [ongelijkvloeiend] (alléén in de onbep. wijs gebruikelijk).
~BREKER,
~VERBREKER, m. (-s),
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Eed

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Eed``] Soldateneed, in het algemeen de gelofte, welke de soldaten bij hunne dienstneming afleggen en waardoor zij verzekeren alle hunne pligten te zullen vervullen. Bij de Grieken was de soldateneed een onderdeel van den burgerlijken eed en werd door de jonge lieden bij den aanvang hunner meerderjarighe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0006.htm

Eed

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als blijkt dat hij de waarheid niet spreekt maakt hij zich schuldig aan meineed
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Eed

Plechtige verklaring om kracht bij te zetten bij 1. een belofte voor de toekomst of 2. een verklaring over feiten. De be?digde spreekt de woorden uit: `Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' De eed staat gelijk aan de belofte. Zie ook Beslissende eed en Suppletoire eed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Eed

Een formule ter bekrachtiging van een gedane belofte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

eed

plechtige bevestiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/eed

eed

plechtige belofte vb: hij legde een eed af voor de rechtbank
hij staat onder ede [heeft plechtig beloofd de waarheid te zeggen]
daar wil ik een eed op doen [ik weet zeker dat het zo is]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=eed

Eed

Verplichte verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

eed

[Politiek] moment waarop je iets officieel belooft om bv. de waarheid te zeggen tegen de rechter
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.