Zoek op

vergelijking

Een uitdrukking in algebraïsche symbolen die een gelijkheid aangeeft tussen twee getaldswaarden, gescheiden door het isgelijkteken =. Vaak wordt de vergelijking zó geschreven dat het rechterlid gelijk is aan 0. In het linkerlid komt dan een onbekend getal voor, meestal door x aangeduid. Alleen voor bepaalde getalswaarde(n) van x worden de waarde...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/vergelijking

vergelijking

de vergelijking zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vɛrxəˈlɛikɪŋ] Verbuigingen:   vergelijking|en (meerv.) keer dat je dingen of mensen met elkaar vergelijkt Voorbeelden:   `in vergelijking met`, `een vergelijking maken/trekken tussen twee dingen`, `'zo g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vergelijking

Vergelijking

Een vorm van beeldspraak waarbij een zaak of begrip met iets anders in verband wordt gebracht door middel van een analogiserend woord (als, zoals, gelijk,etc.) Vergelijk homerische vergelijking en metafoor
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_v.htm

Vergelijking

[beeldspraak] - Een vergelijking is een vorm van beeldspraak die expliciet de overeenkomst noemt tussen het onderwerp en iets anders met de woorden als, zoals of gelijk, de tweede naamval of een koppelwerkwoord. Een vergelijking met als is een als-vergelijking, ontbreekt de verbinding noemt men het een asyndetische vergelij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergelijking_(beeldspraak)

Vergelijking

[wiskunde] - De onbekende grootheden worden traditioneel meestal aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet voorkomen, zoals x, y en z. Letters die in het begin van het alfabet voorkomen, bijvoorbeeld a, b en c, gebruikt men om de coëfficiënten weer te geven. Vergelijkingen kunnen een verschillend karakter he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergelijking_(wiskunde)

vergelijking

Vorm van metaforiek waarbij het beeld en het verbeelde beide worden genoemd. De vergelijking kent verschillende vormen: asyndetische vergelijking,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

vergelijking

zie: asyndetische vergelijking en als-vergelijking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

vergelijking

het kijken naar verschillen en overeenkomsten vb: na vergelijking van de adviezen nam hij een besluit
in vergelijking met gisteren [als je het met gisteren vergelijkt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vergelijking

Vergelijking

Stijlfiguur waarbij men een woord, zaak of eigenschap nader bepaalt door de overeenkomst met een ander genoemd woord of een andere vermelde zaak of eigenschap. Bijvoorbeeld een 'steen zo hard als een diamant' of 'stof zo dun als zijde'. Bij een vergelijking (zowel bij een als-vergelijking als bij een asyndetische) worden zowel beeld als object geno...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/145_Vergelijking.html

vergelijking

[Nederlands] een vorm van beeldspraak waarbij een zaak, een begrip... met iets anders in verband wordt gebracht
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.