Zoek op

verstedelijking

internationaal: Verschijnsel dat een steeds groter deel van de bevolking zich in de stad vestigt (ook: urbanisatie). Vooral ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=verstedelijking

Verstedelijking

Zie Urbanisatie voor uitleg van het begrip “Verstedelijking”.
Gevonden op https://www.finler.nl/verstedelijking/

Verstedelijking

Verstedelijking of (Romaans) urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking. Sinds de 21e eeuw leeft voor het eerst de meerderheid van de wereldbevolking in een stad. De voedselvoorziening wordt daarmee verzorgd door een steeds kleine...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verstedelijking

verstedelijking

zie urbanisatie
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

verstedelijking

Zie urbanisatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Verstedelijking

Het verschijnsel waarbij steeds meer mensen in steden en steeds minder mensen op het platteland komen te wonen. In Indonesië woont nu ongeveer 25% van de mensen in de steden. In Nederland ligt dat percentage nog veel hoger.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Verstedelijking

Een toenemende bevolkingsconcentratie, waarbij het aantal steden groeit en een steeds groter deel van de bevolking in steden woont.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

verstedelijking

trek naar de stad, waardoor de stad zich uitbreidt over de omgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

verstedelijking

Het proces van dichter bevolkt en bebouwd worden zoals steden.
Categorie: Functionele activiteiten > ontwikkeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

verstedelijking

Het proces waarin grote aantallen mensen op een beperkte oppervlakte komen te wonen. Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont nu in steden; in 1800 was dat nog geen 3%. In de oudste samenlevingen was de verstedelijking vaak veel groter; zo woonde rond 3000 v.Chr. 90% van de bevolking van Soemerië in steden. Ook in de Europese oudheid bestond...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Verstedelijking

Een toenemende bevolkingsconcentratie, waarbij het aantal steden groeit en een steeds groter deel van de bevolking in steden woont.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Verstedelijking

[Aardrijkskunde] Proces waarbij mensen van het het platteland naar de stad trekken
Gevonden op https://quizlet.com/108662111/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.