Zoek op

vertrouwensleer

verbintenissenrecht: leer volgens dewelke een overeenkomst pas tot stand komt, in het geval de verklaarde wil afwijkt van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vertrouwensleer

vertrouwensleer

vermogensrecht: het uitgangspunt dat, bij overeenkomsten, partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat een verklaring ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vertrouwensleer

Vertrouwensleer

De vertrouwensleer of vertrouwensbeginsel raakt meerdere gebieden van het recht. Hoofdregel is dat een partij mag vertrouwen op uitlatingen en uitgaan van gedragingen van de wederpartij. ==Privaatrecht== Voor het bepalen of er een succesvol beroep kan worden gedaan op het vertrouwensbeginsel dienen alle omstandigheden van het geval beoordeeld te w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertrouwensleer
Geen exacte overeenkomst gevonden.