Zoek op

verval

gerechtelijk recht: definitieve beëindiging van de mogelijkheid om een bepaald rechtsvordering of proceshandeling te ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verval

verval

het verval zelfst.naamw.Uitspraak:   [vər'vɑl] 1) verslechterende toestand Voorbeelden:   `in verval raken`, `lichamelijk verval`Antoniem:   bloei Synoniem:   achteruitgang 2) niveauverschil van een rivier Voorbeeld: &...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verval

verval

(E: decay) Een proces waarbij een deeltje verdwijnt en in de plaats ervan andere deeltjes verschijnen. De som van de massa's van de geproduceerde deeltjes is altijd kleiner dan de massa van het oorspronkelijke deeltje
Gevonden op http://adcs.home.xs4all.nl/Deeltjes/glossary.html

verval

Zie radioactief verval.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

verval

hoogteverschil tussen twee plaatsen aan een rivier
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Verval

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] zakking; verschil van diepte (des waters) bij vloed en ebbe; verergering, verzwakking; - (uitputting) van krachten; verarming, ellende; toevallige winst, fooien (van dienstboden).
~DAG, m. (-en), dag waarop een wissel (of eenige andere verbindtenis) moet voldaan worden.
~LEN, ow. [o...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

Verval

Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 helling, verschil in hoogte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Verval

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Verval``] Zie Wateren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

verval

1> het verschil in waterstand, op één bepaald punt, op verschillende tijden. Zie ook: val. 2> idem, maar op twee verschillende punten op hetzelfde moment. Ook gebruikt voor het hoogte verschil in sluizen. 3> door sommigen gebruikt als synoniem voor hang/verhang
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

Verval

Dat is het hoogteverschil tussen twee punten van een rivier. Als de rivier op het ene punt zich op een hoogte van 1200 meter bevindt, bij zee op 0 meter, dan is het verval 1200 meter.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

verval

Het hoogteverschil tussen twee punten aan een rivier. Laat een denkbeeldige loodlijn zakken tot aan het zeeniveau.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Verval

Het minder worden. Als een bedrijfstak ik verval verkeert gaat het erg slecht ermee. Er worden mensen ontslagen en diverse bedrijven gaan failliet.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

verval

Het hoogteverschil tussen twee plaatsen van een rivier.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

Verval

Onder verval verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop, waardoor tevens de gehele verbintenis vervalt. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/verval.htm

verval

1. Het verslechteren van een constructie, bv. van een gebouw. 2. Het verschil in hoogte van de waterspiegel tussen twee plaatsen of bij eb en vloed op eenzelfde plaats.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

verval

hoogteverschil tussen twee plaatsen in een rivier
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Verval

Verschil in hoogte tussen twee aangrenzende waterspiegels, of het hoogteverschil van de waterspiegel tussen twee punten langs een rivier. Verval per afstandseenheid wordt verhang genoemd. Zie ook debiet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Verval

Het minder worden. Als een bedrijfstak ik verval verkeert gaat het erg slecht ermee. Er worden mensen ontslagen en diverse bedrijven gaan failliet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

verval

Afk.: h ; H Def.: verschil in peil tussen twee punten van een waterloop op een bepaald tijdstip. Toelichting: Het is af te raden deze term te gebruiken voor getijverschil.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verval

Def.: het niet meer gelden, het afgeschaft zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verval

Def.: het verslechteren van een toestand
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verval

verschil in hoogte tussen twee aangrenzende waterspiegels, of het hoogteverschil van de waterspiegel tussen twee punten langs een rivier; verval per afstandeenheid is verhang
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold

verval

het afnemen, verminderen van de kwaliteit vb: het huis is in verval geraakt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verval

verval

[Aardrijkskunde] hoogteverschil tussen twee punten (in een rivier bijv.), sterke achteruitgang
Gevonden op https://quizlet.com/97853591/aardrijkskunde-begrippen-h2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.