Zoek op

verzekeraar

verzekeringsrecht: bedrijf dat risico`s verzekert, verzekeringsonderneming. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzekeraar

verzekeraar

de verzekeraar zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [vər'zekərar] Verbuigingen:   verzekeraar|s (meerv.) de verzekeraar|ster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'zekərar|stər] Verbuigingen:   verzekeraarster|s (meerv.) bedrijf waar je verzekeringen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzekeraar

VERZEKERAAR

1) Assuradeur 2) Beroep 3) Underwriter 4) Zekerheid verschaffen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZEKERAAR/1

verzekeraar

•bedrijf dat tegen betaling van een premie een bepaald risico voor een klant dekt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verzekeraar

Verzekeraar

Een bedrijf wat verzekeringen verkoopt en schades vergoedt conform de polisvoorwaarden. Voorbeeld verzekeraar Een voorbeeld van een verzekeraar is ANWB Verzekeringen. De ANWB verkoopt onder andere autoverzekeringen, motorverzekeringen en reisverzekeringen.
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/verzekeraar

Verzekeraar

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m.,
~STER, v. (-s), die verzekert; assuradeur.
*...AKTE, v. (-n),
*...BRIEF, m. (...ven), polis van assurantie.
*...D, [bijvoegelijk naamwoord] zeker, overtuigd van; geassureerd.
*...DE, m. en v. (-n), die verzekerd (geassureerd) is.
*...DHEID, v. [geen meervoud] overtuiging; (in de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

Verzekeraar

Zie zorgverzekeraar
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Verzekeraar

Een in art. 1:1 van het ontwerp van de Wet op het financieel toezicht gedefinieerd begrip: een levensverzekeraar, een natura-uitvaartverzekeraar of een schadeverzekeraar. In meer algemene zin is een verzekeraar een financiële onderneming die haar bedrijf maakt van het zich tegen het genot van premie jegens verzekeringnemers verbinden tot het d... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Verzekeraar

Een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking. Een ander woord hiervoor is verzekeringsmaatschappij.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Verzekeraar

Verzekeraar

(1) Een bedrijf (NV of Onderlinge Waarborgmaatschappij) dat door het aanbieden van verzekeringsdekking schadevergoeding garandeert (schadeverzekeraar), dan wel een uitkering verricht in verband met leven of dood van de verzekerde persoon (levensverzekeraar). Een andere benaming voor 'verzekeraar' is 'assuradeur' doch hiervan spreekt men doorgaans a...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verzekeraar

(2) 1) Partij bij de verzekeringsovereenkomst die daarbij een risico van de verzekeringnemer heeft overgenomen.
2) Verzekeraar of zorgverzekeraar; de zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.