Zoek op

viaduct

de (m)/het viaduct zelfst.naamw.Uitspraak:   [vija'dʏkt] Verbuigingen:   viaduct|en (meerv.) lange brug over een weg, een dal, een rivier, een deel van een stad enz. Voorbeeld:   `Onder het viaduct konden we even schuilen voor de regen.` © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/viaduct

VIADUCT

1) Boogbrug 2) Brug 3) Brug over een weg 4) Kunstproduct 5) Onderdoorgang 6) Overbrugging 7) Overbrugging van een weg 8) Soort brug 9) Soort tunnel 10) Wegbrug 11) Wegkruising 12) Wegoverbrugging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VIADUCT/1

Viaduct

Een viaduct is een begrip voor een grote verkeersbrug die meestal uit meerdere overspanningen bestaat. Een viaduct onderscheidt zich van een tunnel door de afwezigheid van natuurlijke elementen tussen de kruisende infrastructuur. Bij een tunnel zijn er wel natuurlijke elementen aanwezig. Men onderscheidt onder andere een viaduct voor wegverkeer en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Viaduct

viaduct

brug
Jaar van herkomst: 1844 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Viaduct

Let op: Spelling van 1858 eene boogbrug, over eenen weg, eene rivier, enz. aangelegd, ter dienste van eenen spoorweg
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

viaduct

(viaduct, whalegang, walegang) vanaf de brug tot de bovenzijde van het boeisel doorlopende overkapping van het gangboord. De term 'viaduct' kreeg ik van een bemanningslid van mvs. 'Randwijk'; een schip dat dergelijke overkappingen heeft. De term 'whalegang' komt uit de zeevaart en heeft daar meestal betrekking op een, langs het boord gelegen...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

viaduct

brug over weg of dal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/viaduct

viaduct

Een viaduct is in de civiele techniek een kunstwerk ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising van een weg over een verkeersweg (autoweg, spoorweg e.d.) of over een dal. Het is een brug, niet over water maar over een weg of dal. Doel van het viaduct is meestal het verkeer zowel op als ond...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/viaduct.shtml

viaduct

brug over een weg of over een dal vb: we reden over het viaduct
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=viaduct

Viaduct

Een viaduct is aangebracht om over een rijbaan, spoorweg of ander obstakel door te kunnen rijden.
Gevonden op http://www.rijexamen.com/kids/Begrippen.html

Viaduct

Een viaduct is een onderdeel van een ongelijkvloerse kruising van twee (geplande) (spoor)wegen. Een viaduct is feitelijk niet veel anders dan een vaste brug, doch met een viaduct wordt geen waterweg gekruist. De ruimte onder een viaduct is in geval van aanwezigheid van pijlers verdeeld in zogenaamde velden. Elke ruimte tussen pijlers c.q. tussen ee...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Viaduct
Geen exacte overeenkomst gevonden.