Zoek op

vicieuze cirkel

vicieuze cirkel zelfst.naamw. (in de logica:) een foutieve bewijsvoering, waarbij de conclusie, getrokken uit een propositie, gebruikt wordt om de juistheid van deze propositie aan te tonen een ongunstige situatie die zichzelf in stand houdt Bron: Wikiwoordenboek - vicieuze cirkel. Spelling'v...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/vicieuze cirkel

vicieuze cirkel

(Latijn: circulus vitiosus = gebrekkige cirkel) Een cirkelredenering, redenering waarbij men datgene wat men moet bewijzen als bewezen aanneemt. Vervolgens ook: een noodlottige kringloop van oorzaak en gevolg waardoor men telkens terugkeert tot de situatie die men wilde verlaten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/vicieuze-cirkel

Vicieuze cirkel

Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt. Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zichzelf indirect in stand houdt. Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vicieuze_cirkel

Vicieuze cirkel

Probleem waar men niet meer uitkomt. Voorbeeld : iemand heeft te weinig eten, is daardoor ondervoed, kan niet goed z`n land verbouwenen krijgt vervolgens een kleine oogst, waardoor men te weinig eten heeft, enz.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.