Zoek op

symbool

Kenteken of zinnebeeld dat de betekenis of het wezen van een bepaald begrip aanduidt. Zo zijn de weegschaal en het zwaard een symbool van de Gerechtigheid, de schedel het symbool van de dood en de zandloper het symbool van de tijd. Zie ook attribuut .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/symbool

symbool

het symbool zelfst.naamw.Uitspraak:   [sɪmˈbol] Verbuigingen:   sym|bolen (meerv.) beeld, ding, dier of bloem dat door jarenlange traditie of afspraak een speciale betekenis heeft Voorbeeld:   `De balans is het symbool van de rechtvaardigheid.`Synoniem:&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/symbool

SYMBOOL

1) Aanduiding 2) Beeld 3) Belijdenisschrift 4) Betekenisdrager 5) Embleem 6) Herkenningsteken 7) Karakter 8) Kenmerk 9) Kenteken 10) Letter 11) Mascotte 12) Teken 13) Voorbeeld 14) Wiskundig teken 15) Zinnebeeld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYMBOOL/1

symbool

• [taalkunde] een genormeerd teken om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. •een karakter of teken dat een bepaald idee, concept of object representeert. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/symbool

Symbool

Een symbool is een nationaal of internationaal genormeerde notatie om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. Voorbeeld: C (koolstof). De spellingregels voor symbolen gelden ook voor valutatekens, zoals £ (pond sterling) en ? (euro).
Gevonden op http://taaladvies.net/

symbool

nationaal of internationaal genormeerd teken om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. Voorbeeld: C (koolstof). De spellingregels voor symbolen gelden ook voor valutatekens, zoals £ (pond sterling) en € (euro).
Gevonden op http://woordenlijst.org/leidraad/lijst_van_vaktermen/symbool/

symbool

beeldtaal
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

symbool

Aanduiding voor de literaire tekst, delen daarvan, passages of woorden, als dragers van een betekenis met een meerwaarde. Volgens sommige interpretatoren is de tekst van Hermans` De donkere kamer van Damocles (1958) als symbool te zien van de principiële onkenbaarheid van de werkelijkheid en het menselijk handelen. Stijlfiguren als
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Symbool

Let op: Spelling van 1858 symbole, Fr., symbolum, Lat., het teeken of kenteeken, waardoor men de eene zaak van de andere onderscheidt; ook zinnebeeld, zinspreuk; geloofsbelijdenis, b.v. Symbolum apostolicum, de (zoogenoemde) geloofsbelijdenis der Apostelen. Symbolisch, zinnebeeldig; de kerkelijke geloof...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

symbool

vorm van beeldspraak waarbij het verband tussen beeld en object niet gebaseerd is op enig logisch of inhoudelijk verband, maar bijvoorbeeld op traditie (duif-vrede). Auteurs kunnen ook individuele symbolen bedenken en gebruiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

symbool

Ook: teken. Een symbool is een bondige verbeelding van een begrip. In formules is het symbool vaak een letter, in bouwkundige tekeningen is het vaak een grafische representatie. Bij een bouwproject horen alle partijen op eenzelfde manier de bestektekeningen te interpreteren. Bij bv. elektrische installaties wordt gebruik gemaakt van de symbolen di...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Symbool

Symbolen zijn dragers van betekenis. Zo kan een vlag een symbool zijn voor een land, een idee, een gevoel van vrijheid. Denk maar aan de `stars and stripes` van de verenigde staten. Verbranden van deze vlag wordt vaak gezien als een aanval op alles waar dat symbool voor staat en niet alleen voor het verbranden van een stuk stof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Symbool

1. verbeelding van een idee door een teken, metafoor; 2.verbeelding van woorden, klanken, tekens en letters.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

symbool

Def.: een aanduiding voor het voorkeur tekensymbool dat bij een technische naam hoort van een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

symbool

spiegelbeeldig
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Symbool

Een symbool is een teken met een bepaalde betekenis. Door middel van verbanden of afspraken wordt duidelijk wat de betekenis van het symbool is. Het woord symbool stamt uit het Grieks: het woord symbolon betekent teken. Al heel vroeg begon men met het gebruik van symbolen. Omdat men nog niet kon schrijven, werden er symbolen gebruikt om aan te geve...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Symbool

symbool

Een symbolisch teken ontleent zijn tekenwaarde aan een interpretatieconventie. Er bestaat geen natuurlijke relatie tussen teken en betekenis. Een voorbeeld van een symbool is bijvoorbeeld de nationale driekleur die voor Nederland staat. (zie Bax 1995: 34) Zie ook teken.
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

symbool

figuur om iets anders aan te duiden vb: een hart is het symbool van de liefde Synoniem: teken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=symbool

Symbool

een zinnebeeldig teken waarvan de betekenis algemeen herkend wordt.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Symbool

Beeldmerk van een artikel of merk.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Symbool

Een symbool is een teken. Een teken is een afgesproken code om naar iets te verwijzen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~ijanmaat/OC/begrip.htm

symbool

[Techniek] een teken met een afgesproken betekenis
Gevonden op https://quizlet.com/86464564/techniek-flash-cards/

Symbool

[Nederlands] Herkenningsteken
Gevonden op https://quizlet.com/94545984/nederlands-flash-cards/

symbool

vorm van beeldspraak waarbij het verband tussen beeld en object niet gebaseerd is op enig logisch of inhoudelijk verband, maar bijvoorbeeld op traditie (duif-vrede). Auteurs kunnen ook individuele symbolen bedenken en gebruiken.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.