Zoek op

Vitte

Vitte (Duits: Witte, in dialecten ook wel: vitte of fitte) was de naam van een handelskolonie in de late middeleeuwen. De Hanzesteden in Duitsland en Nederland dreven met de Scandinaviërs handel in vis, vooral haring. Haring was een belangrijk volksvoedsel, met name op vrijdag en in de vastentijd, i.v.m. het rooms-katholieke verbod om vlees te et...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitte
Geen exacte overeenkomst gevonden.