Zoek op

VN

1) Aaneensluiting van landen 2) Als plaatsvervanger (afk.) 3) Initialen van een internationale organisatie 4) Internationaal gezagsorgaan 5) Internationale vereniging 6) Landcode op auto's uit vietnam 7) Landcode van  vietnam 8) Landenorganisatie 9) Organisatie 10) Periodiek overlegorgaan 11) United Nations Organisation 12) Verenigde naties 13) Ve...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VN/1

VN

Verenigde Naties, internationale verdragsorganisatie, waarbij de meeste landen aangesloten zijn, met als voornaamste doelen het handhaven van de internationale rechtsorde, het waarborgen van de mensenrechten, het garanderen van vrede en veiligheid voor alle burgers en het bevorderen van internationale samenwerking op economisch, cultureel of maatsc...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/VN

vn

De Verenigde Naties als naam voor een nieuwe intergouvernementele organisatie werd bedacht door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en voor het eerst gebruikt in 1942. In 1943 tekenden de VS, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en China er een gezamenlijke verklaring over. De Verenigde Naties Organisatie werd ingesteld door 50 staten in Sa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

VN

[Geschiedenis] organisatie van alle landen ter wereld bedoeld om de wereldvrede te handhaven
Gevonden op https://quizlet.com/23907923/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.