Zoek op

volkstaal

volkstaal zelfst.naamw. taalkunde de taal van het gewone volk, vaak informeel van aard en soms als minder beschaafd gezien, in tegenstelling tot de standaardtaal    Voorbeeld: ` In de Vroegmoderne Tijd werd de literatuur overal in Europa gekenmerkt door de tweetaligheid van Latijn en vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/volkstaal

VOLKSTAAL

1) Dialect 2) Geen a.b.n. 3) Gewone taal 4) Landstaal 5) Niet beschaafde taal 6) Patois 7) Taal van de gewone mensen 8) Volksspraak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VOLKSTAAL/1

Volkstaal

Het woord volkstaal heeft twee betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstaal

Volkstaal

[moedertaal] - De volkstaal is de taal van het eigen volk, in tegenstelling tot een vreemde taal — wellicht een vreemde taal die naast die volkstaal veel wordt gebruikt. Een volkstaal is een zelfstandige, complete taal met een geheel eigen taalsystematiek. Bijvoorbeeld: de Statenbijbel verschilt van de Vulgaat doordat de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstaal_(moedertaal)

Volkstaal

[register] - Volkstaal is volkse taal, die niet als "beschaafd" of niet als standaardtaal wordt beschouwd; in deze zin wordt het begrip doorgaans gebezigd voor taalgebruik dat ruwer en-of minder aanvaardbaar is dan de omgangstaal van alledag. Ook typisch streektaalgebonden taalelementen worden volkstaal genoemd. ==Register ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstaal_(register)
Geen exacte overeenkomst gevonden.