Zoek op

vooroeververdediging

Def.: lage dam op enige afstand van de primaire waterkering die een onder water gelegen ondiep deel van de oeverzone en waterkering beschermt, voornamelijk om mogelijkheden voor flora- en faunaontwikkeling te creëren of structurele kusterosie te bestrijden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

vooroeververdediging

Def.: verdediging van de vooroever, ter voorkoming van het uitscheuren van de geul in het voorland
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.