Zoek op

vrijmetselarij

Door de eeuwen heen doorgegeven methode om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Met behulp van symbolen overdenkt men het 'Ken u zelve'. De Orde van Vrijmetselaren met zijn 'loges' die op de middeleeuwse gilden zijn gebaseerd, gaat uit van het bestaan van een 'de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde'. Het staat iedere vrijmetselaar...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/vrijmetsel

vrijmetselarij

de vrijmetselarij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vrɛimɛtsəla'rɛi] internationale, besloten vereniging met kenmerken van een godsdienst © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vrijmetselarij' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vrijmetselarij

Vrijmetselarij

De vrijmetselarij of maçonnerie is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Haar leden worden vrijmetselaren (Engels: freemasons) of maçons genoemd. De vermoedelijke afkomst van deze benaming komt van het Franse ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

Vrijmetselarij

[beginselen] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij_(beginselen)

Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een internationaal genootschap, dat is opgedeeld in zogeheten loges. Doel van de vrijmetselaars is het bereiken van een hoger spiritueel en ethisch niveau. Dat gebeurt door onderling overleg en geheime rituelen. De Vrijmetselarij is vrijzinnig van aard, dat wil zeggen dat ze iedere vorm van dogmatisme in principe verwerpt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Vrijmetselarij

westerse occulte stroming gericht op spirituele bewustwording.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Vrijmetselarij

Beweging die waarschijnlijk in het begin van de 18e eeuw is ontstaan in Groot-Brittannië.
In haar streven naar wijsheid, kracht en schoonheid eerbiedigt de West-Europese vrijmetselarij in het algemeen het christendom. De Nederlandse vrijmetselarij `Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden is zeker niet anti-godsdienst...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Vrijmetselarij
Geen exacte overeenkomst gevonden.