Zoek op

vroedschap

In de westelijke provincies van de Republiek het bestuurscollege van een stad, bestaande uit zeventien tot veertig leden, die zitting hadden voor het leven. Vacatures werden meestal door de raad zelf vervuld, soms door de stadhouder gekozen uit een aan hem door de raad aangeboden dubbeltal. In steden waar het college veertig leden telde was de gang...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/vroedschap

VROEDSCHAP

1) Bestuur 2) Bewind 3) Raad 4) Stadsregering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VROEDSCHAP/1

Vroedschap

Vroedschap is de naam van een vroegmodern type college, alsmede de titel van een burger die in dat college zitting had (ook vroedsman genoemd). De meeste steden in de vroegmoderne tijd kenden een regering bestaande uit gekozen mannelijke poorters, die zitting hadden in de vroedschap. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond een stad...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroedschap

vroedschap

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - wetgevende vergadering van een stad in de Noordelijke Nederlanden
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

Vroedschap

Stedelijk bestuur tot 1795.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

vroedschap

[Geschiedenis] vergadering van rijke burgers die de burgemeester kozen en controleerden
Gevonden op https://quizlet.com/43694434/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.