Zoek op

Wantaal

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] misslag tegen de taalregelen; verkeerde verbuiging, - vervoeging (van een woord); onjuiste woordschikking.
*...TALIG, [bijvoegelijk naamwoord] tegen den regel der spraakkunst; slecht, gebrekkig, onverstaanbaar.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.