Zoek op

warrant

financiële zaken: Engels: het recht om tot een vooraf bepaalde datum tegen een vastgestelde koers effecten te kopen. (of ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=warrant

warrant

burgerlijk recht: Engels: pakhuisceel (soms op naam) voor opgeslagen waren. Een ~ is een bewijsstuk bij verkoop en levering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/warrant

warrant

warrant zelfst.naamw. bewijsstuk van uitvinding -> patent, octrooi bewijsstuk voor opgeslagen waren economie verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde koers gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen, rechtstreeks van de vennootschap (niet via de beurs) Bron: WikiWoordenboek....
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/warrant

WARRANT

1) Machtiging 2) Octrooi 3) Patent 4) Volmacht 5) Waarborg 6) Waarborg van fabrieksmerken 7) Waarborg voor fabrieksmerken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WARRANT/1

Warrant

Een warrant is een financieel instrument. Een warrant is een soort optie, een warrant geeft iemand het recht om vóór of op een bepaalde datum effecten te kopen (call-warrant) dan wel te verkopen (put-warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het is een optie omdat het de houder een recht van kopen geeft (in geval van call-warrant), maar niet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Warrant

Warrant

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): pakhuisbewijs, pandbewijs. Document, waardoor men zich tegen schade vrijwaart.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

warrant

volmacht
Jaar van herkomst: 1684 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Warrant

Let op: Spelling van 1858 eene geregtelijke volmagt of bevel tot in hechtenisneming in Engeland
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Warrant

Effect vergelijkbaar met een optie, met dat verschil dat effecten bij uitoefening van de uitgevende instelling worden betrokken in plaats van van de schrijver. Warrants kunnen worden uitgegeven in combinatie met een aandelen- of obligatie-emissie. ( > beleggen > effecten > opties > warrants)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/warrant.htm

warrant

volmacht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/warrant

Warrant

Geeft het recht, doch niet de verplichting om tot een vooraf bepaalde vervaldag een onderliggende waarde te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/warrant

Warrant

Het recht om gedurende een vaststaande periode een bepaald aantal beleggingsproducten te kopen, tegen een vooraf vastgestelde koers. De onderneming die de warrant uitgeeft is ook de uitgever van de beleggingsproducten.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/w.html

Warrant

Een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs nieuwe aandelen bij de uitgevende instelling te kopen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Warrant

Een warrant is een effect dat gedurende een bepaalde periode het recht geeft om een bepaald aandeel tegen een bepaalde, vastgestelde koers te verwerven.
Kenmerken:
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Warrant

Recht om tot een bepaalde datum in te schrijven op een aandeel.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Warrant

Verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een vastgestelde koers nieuwe aandelen of obligaties van een emitterende vennootschap te kopen. Een soort langlopende koopoptie dus.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Warrant

Het verhandelbare recht om tegen een vastgestelde koers gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen, rechtstreeks van de vennootschap.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Warrant

Een warrant is een financieel effect dat aan de houder het recht geeft om tijdens een bepaalde periode en tegen vooraf vastgestelde voorwaarden een onderliggende waarde te verwerven (de callwarrant, dit is de meest voorkomende vorm) of te verkopen (de putwarrant). Warrants kunnen worden uitgegeven naar aanleiding van een aandelen- of obligatie-emis...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Warrant

Het recht een financieel product te kopen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Warrant

papier dat recht geeft om tegen een vooraf vastgestelde koers een bepaald vooraf vastgesteld aantal aandelen te verwerven in de onderneming die de warrant uitgeeft. Niet te vergelijken met een optie, die niet door de onderneming, maar door de aandeelhouder wordt afgegeven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Warrant

Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen, rechtstreeks van de vennootschap.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11080
Geen exacte overeenkomst gevonden.