Zoek op

wateroverlast

wateroverlast zelfst.naamw. een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water. Bron: Wikiwoordenboek - wateroverlast. SpellingCorrect gespeld: 'wateroverlast' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoord...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/wateroverlast

WATEROVERLAST

1) Lekkage 2) Natuurramp 3) Stroomstoring
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WATEROVERLAST/1

Wateroverlast

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water. Hierbij kan het gaan om overlast van water wat van boven komt (regen) of overlast als gevolg van water wat van beneden komt (grondwater). De overlast kan van tijdelijke aard zijn als ze het gevolg is van hevige regenval of een overstro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wateroverlast

Wateroverlast

Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en-of onvoldoende ontwatering (Normen voor waterbeheer, geciteerd door de commissie waterbeheer 21e eeuw).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10624

wateroverlast

Def.: overvloedige hoeveelheid water die niet regulier door drainage en riolering kan worden afgevoerd en dus minimaal tot overstroomd terrein en ongemak leidt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

wateroverlast

Def.: verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en-of onvoldoende ontwatering.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.