Zoek op

Watersysteem

Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Watersysteem

Samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief waterbodem, oevers, infrastructuur, planten en dieren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924
Geen exacte overeenkomst gevonden.