Zoek op

wederspannigheid

strafrecht: zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wederspannigheid

Wederspannigheid

Een persoon maakt zich schuldig aan wederspannigheid wanneer hij zich met geweld verzet tegen een ambtenaar die werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn functie. Wanneer een opsporingsambtenaar tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een persoon ziet die zich verdacht gedraagt, is hij bevoegd deze persoon staande te houden en te vra...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Wederspannigheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.