Zoek op

wegmeubilair

Def.: naast, in op of boven de verharding aangebrachte voorwerpen ten dienste van het verkeer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Wegmeubilair

Onder wegmeubilair verstaat men voorwerpen die in de openbare ruimte staan zoals verkeerszuilen, afvalbakken, banken, urinoirs, verlichting, parkeermeters en parkeerautomaten. Maar ook portalen met wegaanduidingen en richtingaanwijzers, evenals verkeersborden, praatpalen en wegmarkeringen rekent men daartoe. De gemeente is verantwoordelijk voor het...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Wegmeubilair
Geen exacte overeenkomst gevonden.