Zoek op

wijken

wijken werkw.Uitspraak:   [ˈwɛikə(n)] Verbuigingen:   week (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   is geweken (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) je terugtrekken Voorbeeld:   `wijken voor het gevaar`Synoniem:   achteruitgaan nie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wijken

Wijken

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Wijken``] Voor den vijand terugtrekken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

wijken

zich terugtrekken
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

wijken

uit de weg gaan, opzij gaan vb: de vijand moest wijken voor ons leger
schuin naar achteren staan vb: de muur wijkt een beetje
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wijken

Wijken

Waterwegen in een veengebied.
Te onderscheiden in - al naar gelang hun betekenis in het waterwegenstelsel - hoofdwijken, dwarswijken en plaatswijken. De wijken bezaten een breedte en diepte die in verband stond met de afmetingen en diepgang van de vaartuigen en het waterpeil van het hoofdkanaal. Zie ook: Turfgraven; Turfvaart. Daar waar binnen ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Wijken
Geen exacte overeenkomst gevonden.