Zoek op

zaakwaarneming

verbintenissenrecht: verbintenis uit de wet dat inhoudt het willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=zaakwaarneming

zaakwaarneming

verbintenissenrecht: verbintenis uit de wet dat inhoudt het willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zaakwaarneming

zaakwaarneming

zaakwaarneming zelfst.naamw. het optreden als een zaakwaarnemer of zaakwaarneemster   Voorbeeld: `Regelt u de zaakwaarneming? ` Bron: Wikiwoordenboek - zaakwaarneming. SpellingCorrect gespeld: 'zaakwaarneming' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in d...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/zaakwaarneming

zaakwaarneming

Het zonder een bestaande rechtsverhouding (zoals een afspraak) zorgen voor de belangen van een ander. Als bijvoorbeeld de buren met vakantie zijn en onverwachts hun hond komt aanlopen, kan degene die voor de hond gaat zorgen de kosten van die verzorging later bij de buren terugvragen; daar is geen voorafgaande overeenkomst voor nodig. Zie ook verbi...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/zaakwaarneming

Zaakwaarneming

het op redelijke gronden, bewust behartigen van een anders belangen zonder daartoe verplicht te zijn
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

Zaakwaarneming

Zaakwaarneming is een verbintenisscheppende rechtsfiguur uit het civiele recht. Het is de moderne regeling van de negotiorum gestio in het Romeins recht. Met zaakwaarneming wordt bedoeld het bewust en op redelijke grond behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een met diegene gesloten overeenkomst ten grondslag ligt, wanneer die...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaakwaarneming

zaakwaarneming

•het optreden als een zaakwaarnemer of zaakwaarneemster.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/zaakwaarneming

Zaakwaarneming

Dit is een in art. 6:198 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen. De zaakwaarnemer krijgt geen beloning, maar heeft wel recht...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.