Zoek op

zedenroman

zedenroman zelfst.naamw. [kunst] een boek dat een schildering van de leefgewoonten van een tijd of land als onderwerp heeft   Voorbeeld: `Zijn boek is voornamelijk een zedenroman. ` Bron: Wikiwoordenboek - zedenroman. SpellingCorrect gespeld: 'zedenroman' komt voor in de Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zedenroman

Zedenroman

Het episch genre waarbij de schrijver zeden en leefgewoonten van een bepaalde tijd wil oproepen Het meest grandioze voorbeeld van zedenromans vinden wij in de grote roman-cyclus van Honoré de Balzac: La comédie humaine (1829-1848) Ook in de Nederlandse literatuur werd dit genre veelvuldig beoefend, zoals in Eline Vere (1889) van Louis Couperus en...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_z.htm

zedenroman

Type roman waarin men als overheersende trek de beschrijving van de karakteristieke levensgewoonten, gebruiken of zeden van een bepaalde tijd of groep meent te kunnen aanwijzen. Als Nederlandstalige voorbeelden zou men kunnen denken aan a.L.G. Bosboom-Toussaints Majoor Frans (1875) of Ina Boudier-Bakkers Armoede (1909).
Een problee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Zedenroman

roman waarin de zeden en gewoonten van een bepaalde tijd primair staat.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334
Geen exacte overeenkomst gevonden.