Zoek op

zijbeuk

zijbeuk zelfst.naamw. bouwkunde een ruimte die evenwijdig loopt aan het middenschip van en kerk    Voorbeeld: `De zijbeuken zijn meestal smaller en lager dan het middenschip. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zijbeuk' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zijbeuk

zijbeuk

Loopt evenwijdig aan de hoofdbeuk, het schip , maar is daaraan meestal ondergeschikt door zijn geringere afmetingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/zijbeuk

Zijbeuk

Een zijbeuk is in de christelijke kerk een ruimte die evenwijdig loopt aan het middenschip. De zijbeuken zijn meestal smaller en lager dan het middenschip. Als ze even hoog zijn, spreekt men van een hallenkerk, dan spreekt men liever van een middenschip met zijschepen. De normale afdekking van een zijbeuk is in de regel een lessenaarsdak. De zijbe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijbeuk

Zijbeuk

van kerk Wanneer het schip van een kerk meerdere beuken naast elkaar bevat, is de middelste de middenbeuk, daarnaast liggen de zijbeuken. Meestal één, soms twee aan iedere kant. Er bestaan ook voorbeelden van kerken met maar aan één kant een ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Zijbeuk%20(v

Zijbeuk

[ architectonische termen] Een zijbeuk is een deel van een basiliek dat evenwijdig loopt met de hoofdbeuk, maar smaller en lager is. De zijbeuk zit met scheibogen aan de hoofdbeuk bevestigd. Bij een hallenkerk is de zijbeuk even breed als de hoofdbeuk en spreekt men liever van ee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

Zijbeuk

Deel van een kerk of een vergelijkbare ruimte, evenwijdig aan het middenschip en ervan gescheiden door zuilenrij of in sommige gevallen door een wand.
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

zijbeuk

evenwijdige ruimte aan weerszijden van het schip van een kerk, wordt/werd veel gebruikt voor processies in de kerk, vaak bevinden zich hier kapelletjes, en ook kan men hier vaak de kruiswegstaties aantreffen.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

zijbeuk

evenwijdige ruimte aan weerszijden van het schip van een kerk, wordt-werd veel gebruikt voor processies in de kerk, vaak bevinden zich hier kapelletjes, en ook kan men hier vaak de kruiswegstaties aantreffen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11003
Geen exacte overeenkomst gevonden.