Zoek op

zonnewijzer

zonnewijzer zelfst.naamw. instrument om de tijd aan te wijzen op basis van de schaduw van een voorwerp, meestal een staaf, die door de zon wordt gegeven. Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zonnewijzer' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zonnewijzer

Zonnewijzer

Een zonnewijzer is een instrument om met behulp van de zon de tijd aan te wijzen, meestal in de vorm van een vlak of schijf waarop de tijd valt af te lezen aan de plaats van de schaduw die een stift erop werpt. De oudst bekende zonnewijzer dateert van omstreeks 1500 v. Chr. en werd in Egypte gevonden. De wetenschap die zonnewijzers bestudeert uit ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewijzer

Zonnewijzer

[Heerenveen] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewijzer_(Heerenveen)

zonnewijzer

Tijdmeter. Een op een vlak geplaatste verticale stang (een gnomon) werpt een schaduwstreep op de eveneens op het vlak aangebrachte schaalverdeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

zonnewijzer

VOC - Navigatie : ringzonnewijzer, equinoctiaal; overdag te gebruiken instrument om de tijd te bepalen. De hoogte van de zon is maatgevend voor de plaatselijke tijd.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/navigatie.html

Zonnewijzer

Instrument waarop door middel van schaduwvorming door staaf, plaats of anderszins, bij zonneschijn de zonnetijd kan worden afgelezen.
Zonnewijzers zijn sinds onheugelijke tijden bekend en dienden een duidelijk doel voor er mechanische of elektrische klokken bestonden. Thans hebben ze vooral een functie als versierend ornament en als studieobjec...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Zonnewijzer
Geen exacte overeenkomst gevonden.