Zoek op

Zorginkoop

De term zorginkoop kan een aanduiding zijn voor een proces, een afdeling, of een wetenschappelijk vakgebied. == Algemeen == Zorginkoop is een specifieke vorm van inkoop. Een alternatieve benaming is inkoop van zorg. Bij zorginkoop gaat het om gezondheidszorg of welzijnszorg die als dienst wordt ingekocht. In diverse landen is de financiering van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorginkoop

Zorginkoop

Om aan zijn zorgplicht te voldoen, kan een zorgverzekeraar vooraf zorg inkopen bij zorgaanbieders. Hij maakt dan afspraken maken over de vorm, de hoeveelheid, de prijs en de kwaliteit van de door de zorgaanbieder te leveren zorg. ~ Zie ook: Preferred provider polis, Zorgaanbieder, Zorgverzekeraar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Zorginkoop

Geheel van afspraken die verzekeraars en zorgaanbieders met elkaar maken over de prijs, het volume en de kwaliteit die wordt geleverd aan patiënten rond één DBC in een bepaalde tijdsperiode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Zorginkoop

Om aan zijn zorgplicht te voldoen, kan een zorgverzekeraar vooraf zorg inkopen bij zorgaanbieders. Hij maakt dan afspraken maken over de vorm, de hoeveelheid, de prijs en de kwaliteit van de door de zorgaanbieder te leveren zorg. Zie ook `Preferred provider polis`, `Zorgaanbieder`, `Zorgverzekeraar`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.