Zoek op

zozeer

zozeer bijwoordUitspraak:   ['zɔzer] in de mate die genoemd wordt Voorbeeld:   `Ik was zozeer geboeid door het boek dat ik niets hoorde.`niet zozeer  (niet in de eerste plaats) `Maar dát was niet zozeer de bedoeling!` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zozeer

ZOZEER

1) Aldus 2) Alzo 3) Bijwoord 4) Dermate 5) Derwijze 6) Dusdanig 7) Evenveel 8) In die mate 9) In dien mate 10) In dier voege 11) In gelijke mate 12) In hoge mate 13) Tant 14) Tantum 15) Zo 16) Zodanig 17) Zoveel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZOZEER/1

zozeer

om aan te geven dat het tweede meer geldt dan het eerste vb: het is niet zozeer zijn uiterlijk als wel zijn gedrag dat ik afkeur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zozeer
Geen exacte overeenkomst gevonden.