Zoek op

Zwijgspiraal

De Zwijgspiraaltheorie is een theorie uit de communicatiewetenschappen, ontwikkeld door de Duitse wetenschapster Elisabeth Noelle-Neumann. De theorie van de zwijgspiraal gaat uit van de grote macht van de media, die afwijkende meningen ontmoedigt en laat uitsterven in een zwijgspiraal. Volgens Neumann moet men zoeken naar de effecten van alle bood...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraal

zwijgspiraal

Deze theorie, geformuleerd door E. Noelle-Neumann (West-Duitsland) in 1974, vertrekt van de gedachte dat de meeste mensen van nature uit bang zijn om met een of andere mening geïsoleerd te staan. Vooraleer die mening tot uiting te brengen, zouden zij eerst nagaan of die niet al te sterk afwijkt van de mening van de meerderheid (consensus) of van w...
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.