Kopie van `Nederlandse Orchideeën Vereniging - Glossary`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > mbt. Orchideeën
Datum & Land: 01/05/2007, NL
Woorden: 544


Abscission
(Engels) Loslaten van blad of andere plantdelen door ontleden van plantweefsel aan de basis van het deel door b.v. omgeving omstandigheden of bevruchting, die een tot hormonale verandering leidt.

Abrupt
(Engels) Afgeknot, plotselinge verandering in vorm of afmeting.

Abortive
(Engels) Vertraagd in de ontwikkeling.

Aberrant
(Engels) Afwijkend van het normale type.

Abaxial
(Engels) Van de steel af, onderzijde van het blad.

Acropetal
(Engels) De volgorde, waarin plantdelen groeien, de bloemen, in opeenvolging groeiend vanaf een stengel.

Acotyledonous
(Engels) Zonder kiemblad of zaadlob.

Acicular
(Engels) Naaldachtig

Acid
(Engels) Vaak een vloeistof, die een overmaat van H+ ionen oplevert. Zuur reagerend.

Acaulescent
(Engels) Zonder steel

Acute
(Engels) Plotseling in een scherpe punt eindigend.,

Acuminate
(Engels) Spits toelopend

Aculeate
(Engels) Bezet met prikkels, gestekeld.

Adventive
(Engels) Toevallig aangevoerd uitheemse plant, die een vaste plaats in de plaatselijke natuur heeft ingenomen.

Adventitious
(Engels) Terloops verschijnend of op ongebruikelijke plaatsen. Adventief (-plantje - -wortel)

Adnate
(Engels) Hechten, verenigen Samensmelting van een deel met een ander deel, samen voegen.

Adiabatic
(Engels) Een verplaatsing van lucht of gas zonder warmte--energie-uitwisseling.

Adhesive disk
(Engels) Hechtschijf.

Adaxial
(Engels) Naar de steel toe, bovenzijde van het blad.

Aerial Root
(Engels) Een luchtwortel, een wortel, die buiten het groeimedium blijft groeien.

Aerial
(Engels) Levend en groeiend in de lucht

Aggregate
(Engels) Totale massa, bij elkaar genomen, samenstelling.

Agar
(Engels) Gelatine, verkregen uit zeewier.

Air Capacity
(Engels) Ruimte tussen de massa’s, het volume percentage van het pot-plantmedium, dat met lucht is gevuld.

Aigrette
(Engels) Zaadpluis.

Alternate
(Engels) Wisselend geplaatst, niet twee aan twee of tegenover elkaar geplaatst aan weerszijden van een rechte lijn of steel.

Alliance
(Engels) Een groep planten, in een geslacht, van species met vergelijkbare karakteristieken.

Alleles
(Engels) Verschillende vormen van één gen gelegen op overeenkomstige chromosomen. Door mutatie kunnen zij onderling van plaats verwisselen. Een of meer genen van een heterozygoot, een organisme, ontstaan uit twee genetisch ongelijke geslachtscellen (gameten).

Alkali
(Engels) Een basische substantie, die in water OH- ionen vormt.

Alga
(Engels) Een groene plant gewoonlijk zonder gespecialiseerde plantendelen. Een meercellig plantenlichaam zonder wortels, bladeren of stengels. Behorende bij de Thallophyta .

Albino
(Engels) Een orchideeënplant, die erfelijk de mogelijkheid mist om het rode pigment aan te maken, waardoor de plant alleen witte, groene of gele bloemen krijgt.

Amplexicaul
(Engels) Bladeren, die aan de basis de stengel omvatten

Amorphous
(Engels) Niet kristallijn, zonder een regelmatig kristal- - molecuulrooster.

Anthocyanidin
(Engels) De pigmentcel van een anthocyaan, in het celvocht opgeloste kleurstof, de molecuul is instabiel.

Anthocyanin
(Engels) In het celvocht opgeloste kleurstof, rood, blauw of paars, die bloemen en overige plantdelen kleuren.

Anthesis
(Engels) Volle bloei tot vruchtzetting.

Anther
(Engels) De helmknop, de top van de kolom, het gedeelte van de meeldraden, die de pollen, de stuifmeel korrels, bevatten..

Anterior
(Engels) De voorzijde.

Annulate
(Engels) Gemarkeerd met ringen, zoals b.v. bij de dikke stelen van de Phaius.

Annual
(Engels) Eenjarig, jaarlijks

Aneuploidy
(Engels) Verlies of extra verkrijgen van een chromosoom van de normale hoeveelheid.

Anerobic
(Engels) Vermijdt vrije zuurstof of verdraagt de afwezigheid van zuurstof.

Androecium
(Engels) Meeldraden, mannelijke deel van de bloem.

Ancipitous
(Engels) Dubbel gerand, zoals bij de pseudobulben van Oncidium en andere orchideeën.

Analagous
(Engels) Met gelijke functie en gebruik, maar van verschillende bouw en oorsprong.

Antrorse
(Engels) Vooruitstekend.

Approximate
(Engels) Niet verenigd, maar dicht bij elkaar geplaatst.

Appressed
(Engels) Aangedrukt, over de gehele lengte plat

Apomixis
(Engels) Ongeslachtelijk voortgeplant, op vegetatieve wijze.

Apiculate
(Engels) Heeft een onbeduidend, kleine top, tip of gepunte boveneinde.

Apical
(Engels) Aan de punt, aan het eind.

Aphyllous
(Engels) Van nature zonder bladeren.

Apex , apices (mrvd)
(Engels) De top, tip of gepunte boveneinde.

Articulate
(Engels) Geleed.

Arcuate
(Engels) Gebogen, boogvormig.

Archomatic
(Engels) Ongekleurd.

Arachnoid
(Engels) Spinachtig

Asteroid
(Engels) Stervormig.

Asexual
(Engels) Ongeslachtelijk.

Ascending
(Engels) Naar boven groeiend, opstijgend. .

Attenuate
(Engels) Lang, smal en spits toelopend.

Autogamy
(Engels) Zelfbevruchting

Auricle
(Engels) Een lob, aanhangsel.

Axil, Axile
(Engels) De bovenhoek, die gevormd wordt door de steel of stengel en een blad of zijtak.

Axenic
(Engels) Een populatie van slechts één soort, verkregen van een enkele plant.

Basipetal
(Engels) Ontwikkeld zich vanuit de top.

Basal
(Engels) Basis, fundamenteel.

Barren
(Engels) Steriel, onvruchtbaar, dor.

Bark
(Engels) Schors

Barbed
(Engels) Stekelig, scherp, met weerhaken.

Barbate
(Engels) Baardvormig.

Backbulb
(Engels) Een oude pseudobuld, vaak zonder blad maar nog levend en die nog één of meer slapende groeiogen--knoppen bevat, achter het actief groeiende plantendeel van een met een kruipende wortelstok voortgroeiende orchideeën plant.

Back Cros
(Engels) Een kruising tussen een hybride en één van de ouder-planten.

Berry
(Engels) Zachte vrucht zaden bevattend, bes.

Bearded
(Engels) Met baard.

Bipinnate
(Engels) Dubbel geveerd.

Biometric
(Engels) Statistische analyse van levende organismen.

Binary
(Engels) Tweetallig, tweevoudig, dubbel.

Bigeneric
(Engels) Een hybride, die ouders hebben uit twee aparte geslachten.

Bigeneric
(Engels) Betreft twee verschillende verwante geslachten in de afkomst.

Bifoliate
(Engels) Met twee bladeren.

Bifid
(Engels) Verdeeld in twee gelijke delen. Twee lobben of segmenten, die gevorkt zijn.

Biennial
(Engels) Tweejaarlijks, tweejarig.

Bibracteate
(Engels) Bevat twee tegenover elkaar liggende schutbladeren, waarvan de ene gewoonlijk groter is dan de ander, zoals bij Paphiopedilum callosum en P. niveum.

Biaxial
(Engels) Twee-assig

Blade
(Engels) Ontvouwde deel van een blad of petaal.

Blunt
(Engels) Stomp, abrupt.

Bristly
(Engels) Borstelig, stekelig.

Brassia
(Engels) Een orchideeën geslacht van de Oncidium-groep, die vaak “spinnen orchidee” wordt genoemd door zijn smalle, staartachtige sepalen en petalen.

Brassavola
(Engels) Een orchideeën geslacht, verwant aan Laelia en Cattlea, waarmee het vaak wordt gekruisd.

Bracteole
(Engels) Een klein schutblaadje, gewoonlijk van een bloemsteeltje.

Bract
(Engels) Een klein bladachtig deel onder de bloem, schutblad.

Bracheate
(Engels) Delen, die in een rechte hoek staan en afwisselend zijn gerangschikt.

Bunch
(Engels) Tros, bos, groep. Vouwen.

Bulbose
(Engels) Aan de basis opgezwollen, met een knol - bol.

Buffer
(Engels) Een zout of zacht zuur, die de verandering van de pH weerstaat.

Bud
(Engels) Knop, uitbotten

Carotenoid
(Engels) Geel en rode pigmenten, kleurstoffen, niet in water oplosbaar, zoals bij de herfstbladeren is te zien

Carnose
(Engels) Dik, vlezig.

Carinate
(Engels) Kielvormig