Kopie van `Bladmineerders - Nederlandse plantennamen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Nederlandse plantennamen
Datum & Land: 05/10/2007, NL
Woorden: 645


aalbes
Ribes, ribes • van begin tot eind een zeer smalle gangmijn; begint met een spiraaltje, tenzij de mijn vlakbij de bladrand ligt; frass in fijne centrale lijn; larve leeft later vrij: Euhyponomeutoides ribesiella

aardaker
Lathyrus, lathyrus** • vlekmijn: Coleophora coronillae
• vouwmijn of blaasmijn, zonder spoor van begingang; larve met gechitiniseerde kop => 2
• gangmijn, of blaasmijn met begingang; larve een made => 4

aardappel
Solanum **, nachtschade • mijn voldiep, zeer transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig, niet transparant; larve een made => 4

aardbei
Fragaria, aardbei • klein blaasmijntje, uiteindelijk met een uitsnede van 2 mm: Incurvaria praelatella
• blaasmijn zonder uitsnede; eventuele begingang breed, en niet langer dan de blaas => 2
• gangmijn, aan het eind vaak sterk verbreed => 3
• vlekmijn => 8

aardbeispinazie
Chenopodium, ganzenvoet (incl. Blitum) • mijn van begin tot eind in een blad => 2
• een gedeelte van de mijn bevindt zich in de bladsteel en stengel => 16

aarddistel
Cirsium, vederdistel • mijn op of (gedeeltelijk) in de hoofdnerf => 2
• mijn niet geassocieerd met de hoofdnerf => 5

aardpeer
Helianthus, zonnebloem • frass in duidelijk van elkaar gescheiden korrels; verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae
• frass in sliertjes; de larve verlaat voor de verpopping de mijn via een halfcirkelvormige snede in de epidermis => 2

abeel
Populus, populier • mijn eindigt in een ronde uitsnede: Tachyerges decoratus
• onderzijdige vouwmijn => 2
• gangmijn, aan het einde niet verbreed => 8
• blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een gang => 16

adderwortel
Persicaria **, duizendknoop • kleine, bruine vouwmijn: Calybites phasianipennella
• gangmijn: Chromatomyia horticola
• blaasmijn, eventueel voorafgegaan door gang => 2

adelaarsvaren
Pteridium, adelaarsvaren • mijn in de bladsteel, eventueel deels in het onderste deel van de middennerf => 2
• mijn in de bladschijf, of de uiterste top van de middennerf => 3

adonis
Adonis, adonis • frass althans ten dele in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Liriomyza xanthocera
• frass in korrels, die door tenminste hun diamter van elkaar gescheiden zijn; puparium in de mijn in een een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

afrikaantje
Tagetes, afrikaantje • veervormig vertakte gangmijn, gecentreerd op hoofd- en zijnerven; frass in sliertjes: Liriomyza strigata
• mijn minder sterk vertakt, niet geassocieerd met de nerven; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia cf. syngenesiae

agrimonie
Agrimonia, agrimonie • klein blaasmijntje met een uitsnede van 2 mm: Incurvaria praelatella
• blaasmijn zonder uitsnede; eventuele begingang breed, en niet langer dan de blaas => 2
• gangmijn, aan het eind vaak sterk verbreed => 3
• vlekmijn; larve in een lapjeszak => 8

ahorn
Acer **, esdoorn • gangmijn => 2
• blaas- of vouwmijn => 4

ajuin
Allium, ui • mijn op breedbladige Allium-soorten (bijv. A. ursinum): Cheilosia fasciata
• op soorten met lint- of buisvormige bladeren (onder meer ui, prei) => 2

akelei
Aquilegia, akelei • bleekgroene gangmijn: Phytomyza minuscula
• grote blaasmijn, vaak paarsbruin: Phytomyza aquilegiae

akkerdistel
Cirsium, vederdistel • mijn op of (gedeeltelijk) in de hoofdnerf => 2
• mijn niet geassocieerd met de hoofdnerf => 5

akkerkool
Lapsana, akkerkool • mijn voldiep, larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- en-of bovenzijdig; larve een made => 3

akkerscherm
Ammi, akkerscherm • blaasmijn, met duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen, niet geassocieerd met de hoofdnerf: Euleia heraclei
• gangmijn bovenop de hoofdnerf, met zijdelings uitlopers; vraatlijnen ontbreken: Liriomyza strigata

akkerwinde
Convolvulus, winde, incl. Calystegia • onregelmatige blaasmijn: Bedellia somnulentella
• duidelijke gangmijn => 2

alant
Inula, alant • voldiepe gang- of blaasmijn => 2
• boven- of onderzijdige gang- of blaasmijn => 6
• vlekmijn => 9

alfalfa
Medicago, rupsklaver • vlekmijn: Coleophora discordella
• vouwmijn of blaasmijn zonder begingang; larve met gechitiniseerde kop => 2
• gangmijn, of blaasmijn met begingang; larve een made => 6

alpenbes
Ribes, ribes • van begin tot eind een zeer smalle gangmijn; begint met een spiraaltje, tenzij de mijn vlakbij de bladrand ligt; frass in fijne centrale lijn; larve leeft later vrij: Euhyponomeutoides ribesiella

alpenroos
Rhododendron, rododendron • onderzijdige roestkleurige blaasmijn, feitelijk een weinig samentrekkende vouwmijn; larve later vrij, in een omgeslagen bladtop: Caloptilia azaleella

alsem
Artemisia, alsem • vouwmijn: Scrobipalpa proclivella
• mijn gecentreerd bovenop de hoofdnerf en-of de zware zijnerven => 2
• vlekmijn => 4
• blaasmijn => 9
• gangmijn => 11

amarant
Amaranthus, amarant • mijn boven- of onderzijdig, gangachtig, zelden een secundaire blaas => 2
• mijn grotendeels voldiep, meestal min of meer blaasachtig => 5

amerikaans vergeet-me-nietje
Omphalodes, amerikaans vergeet-me-nietje • gangmijn van begin tot einde: Chromatomyia horticola
• uiteindelijk een grote blaasmijn: Agromyza abiens

amsinckia
Amsinckia, amsinckia • grote bruine blaasmijn: cf. Agromyza abiens

andijvie
Cichorium, cichorei • mijn in de vlezige witte (geëtioleerde) bladeren van witlof; in de gangen weinig of geen frass => 2
• mijn in normale, groene bladeren; frass normaal aanwezig => 4

andoorn
Stachys, andoorn • mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 2
• mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 6
• vlekmijn => 7

anemoon
Anemone **, anemoon • larve met gechitinseerde kop; voldiepe blaasmijn => 2
• larve een made; gang of secundaire blaasmijn => 3

anijs
Pimpinella, bevernel • mijn < 1 cm, voldiep, vaak in aantal bijeen in de nerfoksels; larve met duidelijke kop en poten (larven leven later vrij, maken dan uitgestrekte venstervraat): Epermenia chaerophyllella
• mijn > 1 cm, niet voldiep; larve een made => 2

anjer
Dianthus, anjer • larve boort ook in het bovenste deel van de stengel, waardoor dit deel van de plant verwelkt => 2
• larve leeft uitsluitend als bladmineerder => 3

appel
Malus, appel • mijn in afgevallen bladeren: Neocoenorrhinus pauxillus
• blaasmijntje, uiteindelijk met een ronde uitsnede: Incurvaria pectinea
• vouwmijn => 2
• primaire blaasmijn zonder begingang, zonder uitsnede => 7
• gangmijn van begin tot eind (eventueel secundaire blaasmijn) => 14
• gangmijn die zich tot een primaire blaas verbreedt => 22
• vlekmijn => 25

arnica
Arnica, valkruid • gangmijn met de frass in een middenband: Digitivalva arnicella
• gangmijn met de frass aan de zijkant van de mijn, meestal in twee duidelijke rijen => 2

artisjok
Cynara, artisjok • klein blaasmijntje: Agonopterix propinquella
• grote blaasmijn: Pegomya steini
• gangmmijn => 2

asperge
Asparagus, asperge • lange gangmijn in de schors van de stengel of de zijtakken: Hexomyza simplex
• kort en klein mijntje in de 'naaldjes' (zelden in de dunne zijtakken): Ptochomyza asparagi

aster
Aster, aster, zulte • draaddunne, zeer lange gangmijn op Aster tripolium: Bucculatrix maritima
• mijn anders en-of een andere waardplant => 2

astrantia
Astrantia, astrantia, zeeuws knoopje • puparium in de mijn; slanke gangmijn: Chromatomyia horticola
• larve verpopt buiten de mijn; gangmijn, maar op willekeurige plaatsen sterk verbreed, blaasachtig: Phytomyza astrantiae

averuit
Artemisia, alsem • vouwmijn: Scrobipalpa proclivella
• mijn gecentreerd bovenop de hoofdnerf en-of de zware zijnerven => 2
• vlekmijn => 4
• blaasmijn => 9
• gangmijn => 11

avondkoekoeksbloem
Silene, silene • mijn geheel voldiep (geen vlekmijn) => 2
• mijn tenminste ten dele boven- of onderzijdig => 5
• vlekmijn => 9

azalea
Rhododendron, rododendron • onderzijdige roestkleurige blaasmijn, feitelijk een weinig samentrekkende vouwmijn; larve later vrij, in een omgeslagen bladtop: Caloptilia azaleella

baardgentiaan
Gentiana, gentiaan (incl. Gentianella) • mijn voldiep, blaasvormig; larve met gechitiniseerde kop: Stenoptilia zophodactylus
• mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 2

ballote
Ballota, ballote • mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 2
• mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop: Dibolia depressiuscula
• vlekmijn (lapjeszak) => 6

balsamien
Impatiens, springzaad • gangmijn die zich onregelmatig verbreedt; frass in brokjes, sliertjes, soms in draadstukjes: Phytoliriomyza melampyga

barbarakruid
Barbarea, barbarakruid • stengelboorder, zelden ook borend in bladsteel en hoofdnerf, en dan een enkele maal uitlopers makend in de bladschijf: Psylliodes napi
• echte bladmineerder => 2

basilicum
Ocimum, basilicum • puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

basterdwederik
Epilobium, basterdwederrik • larve in juni-augustus => 2
• larve in maart-mei => 3

bedstro
Asperula, bedstro • mijn staat in verbinding met gangen in de schors: Ophiomyia galii
• bovenzijdige gangmijn, beperkt tot het blad => 2

beekpunge
Veronica, ereprijs • vlekmijn; larve in lapjeszak: Coleophora chamaedriella
• zeer kort mijntje met een puparium erin: Hydrellia griseola
• voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 4

beemdgras
Poa, beemdgras • vlekmijn: Coleophora lixella
• gang- of blaasmijn => 2

beemdhaver
Helictotrichon, veldhaver • larve met gechitiniseerde kop => 2
• larve een made => 3

beemdkroon
Knautia, knautia • voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 3

beemdlangbloem
Festuca, zwenkgras • larve met gechitiniseerde kop; verpopping buiten de mijn => 2
• larve een made; puparium in of buiten de mijn => 3

berendruif
Arctostaphylos, berendruif • mijn klein, met fijne frasskorrels; oudere larven leven later vrij tussen samengesponnen bladeren: Argyroploce arbutella
• mijn vaak zo groot als een heel blad, met grove frasskorrels; larv blijft tot kort voor de verpopping in de mijn: Epinotia nemorivaga

berenklauw
Heracleum, berenklauw • mijn < 1 cm, voldiep, vaak in groot aantal bijeen in de nerfoksels; larve met duidelijke kop en poten (larven leven later vrij, maken dan uitgestrekte venstervraat): Epermenia chaerophyllella
• mijn boven- of onderzijdig of interparenchymaal; larve een made => 2

bergamotplant
Monarda, bergamotplant • bovenzijdige vertakte gangmijn; frass grotendeels in parelsnoertjes: Phytomyza petoei

berk
Betula, berk • mijn eindigt in een ronde of ovale uitsnede => 2
• blaasmijn zonder voorafgaande gang (of begingang < 3 mm) => 6
• blaasmijn, voorafgegaan door een ganggedeelte => 23
• gangmijn van begin tot eind => 30
• gangmijn die zich zo snel verbreedt dat het ook een driehoekige blaasmijn mag heten; elliptische larve altijd aanwezig: Rhamphus pulicarius
• vouwmijn => 40
• vlekmijn => 48

bernagie
Borago, bernagie, komkommerkruid • gangmijn van begin tot einde: Chromatomyia horticola
• uiteindelijk een grote blaasmijn => 2

betonie
Stachys, andoorn • mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 2
• mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 6
• vlekmijn => 7

beuk
Fagus, beuk • blaasmijn, waaruit tenslotte een ronde uitsnede wordt gemaakt, die nauwelijks kleiner is dan de mijn zelf => 2
• vouwmijn => 3
• grote blaasmijn, voorafgegaan door gang die in de nerf begint: Orchestes fagi
• kleine blaasmijn zonder begingang of uitsnede => 5
• gangmijn => 7

bevernel
Pimpinella, bevernel • mijn < 1 cm, voldiep, vaak in aantal bijeen in de nerfoksels; larve met duidelijke kop en poten (larven leven later vrij, maken dan uitgestrekte venstervraat): Epermenia chaerophyllella
• mijn > 1 cm, niet voldiep; larve een made => 2

bevertjes
Briza, trilgras • vlekmijn: Coleophora lixella
• blaas- of gangmijn => 2

bies
Scirpus**, bies • mijn boven- of onderzijdig; frass in 1 of enkele grote proppen; larve een made => 2
• mijn voldiep, doorzichtig; frass korrelig; larve met gechitiniseerde kop => 4

bieslook
Allium, ui • mijn op breedbladige Allium-soorten (bijv. A. ursinum): Cheilosia fasciata
• op soorten met lint- of buisvormige bladeren (onder meer ui, prei) => 2

biestarwegras
Elymus **, kweekgras • vlekmijn: Coleophora lixella
• gangmijn => 2

biet
Beta, biet • mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 3

biezenknoppen
Juncus, rus • op de ovipositieplek een glimmend, ovaal, zwartbruin druppeltje verdroogd secreet: Aphanisticus emarginatus
• niet zo'n druppeltje => 2

biggenkruid
Hypochaeris, biggenkruid • mijn voldiep, larve met gechitiniseerde kop: Orthochaetes setiger
• mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 2

bijvoet
Artemisia, alsem • vouwmijn: Scrobipalpa proclivella
• mijn gecentreerd bovenop de hoofdnerf en-of de zware zijnerven => 2
• vlekmijn => 4
• blaasmijn => 9
• gangmijn => 11

bilzenkruid
Hyoscyamus, bilzenkruid • grote blaasmijn: Pegomya hyoscyami
• gangmijn => 2

bingelkruid
Mercurialis, bingelkruid • bovenzijdige blaasmijn: cf. Amauromyza labiatarum
• bovenzijdige gangmijn => 2

bitterkruid
Picris, bitterkruid • mijn voldiep, larve met gechitiniseerde kop: Orthochaetes setiger
• mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 2

bitterling
Blackstonia, bitterling • mijn voldiep, blaasvormig; larve met gechitiniseerde kop: Stenoptilia zophodactylus
• mijn onder- of bovenzijdig, aanvankelijk gangvormig; larve een made: Chromatomyia blackstoniae

bitterzoet
Solanum **, nachtschade • mijn voldiep, zeer transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig, niet transparant; larve een made => 4

blauw walstro
Sherardia, sherardia • bovenzijdige gangmijn die zich geleidelijk tot een langgerekte blaas verbreedt: Galiomyza morio

blauwe bes
Vaccinium, bosbes • blaasmijn, waaruit uiteindelijk een rond of ovaal stuk wordt uitgesneden => 2
• vlekmijn => 5
• onderzijdige vouwmijn: Phyllonorycter junoniella
• gangmijn of blaasmijn (zonder uitsnede) => 6

blauwe knoop
Succisa, blauwe knoop • doorzichtige, voldiepe, meestal blaasvormige mijn; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig, min of meer duidelijk gangachtig; larve een made => 3

blauwe zeedistel
Eryngium, kruisdistel • blaasmijn, voorafgegaan door kort breed gangetje; vraatlijnen duideliijk : Euleia heraclei**
• gangmijn => 2

blauwgras
Sesleria, blauwgras • mijn voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop; verpopping buiten de mijn => 2
• mijn bovenzijdig; larve een made; verpopping in de mijn: Chromatomyia nigra

blazenstruik
Colutea, blazenstruik • gangmijn van begin tot eind, vrij door het blaadje lopend; frass in een brede groene centrale band, met aan weerszijden fijne korreltjes: Liriomyza congesta
• gang langs de bladrand, overgaand in grote blaasmijn; frass in klompen of draadstrukjes: Phytoliriomyza variegata

boerenwormkruid
Tanacetum, boerenwormkruid • vlekmijn => 2
• gang- of blaasmijn => 4

bolderik
Agrostemma, bolderik • larve mineert niet alleen in de bladschijf, maar ook in bladsteel en stengel; deze ten dele uitgehold en doorschijnend: Delia echinata
• mijn uitsluitend in de bladeren => 2

bolletjeskers
Cardamine, veldkers • boorder in stengel en bladsteel, die incidenteel gangen mmaakt vanuit de hoofdnerf: Psylliodes napi
• geen boorder in stengel of bladsteel => 2

boon
Phaseolus, boon • puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola
• larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de epidermis => 2

borstelkrans
Clinopodium **, steentijm • vlekmijn => 2
• voldiepe gang- of blaasmijn; larve met poten en gechitiniseerde kop => 3
• onder- of bovenzijdige gang- of secundaire blaasmijn => 4

bosbes
Vaccinium, bosbes • blaasmijn, waaruit uiteindelijk een rond of ovaal stuk wordt uitgesneden => 2
• vlekmijn => 5
• onderzijdige vouwmijn: Phyllonorycter junoniella
• gangmijn of blaasmijn (zonder uitsnede) => 6

bosrank
Clematis, bosrank • bovenzijdige blaasmijn: Argopus ahrensi
• gangmijn => 2

boterbloem
Ranunculus **, boterbloem • mijn voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 3

braam
Rubus, braam • min of meer verbrede gangmijn => 2
• kleine blaasmijn met een vioolvormige uitsnede van ca. 2 mm: Incurvaria praelatella
• ondoorzichtige blaasmijn met fijn-gerimpelde epidermis; geen frass in de mijn => 8
• doorzichtige blaasmijn met gladde epidermis en duidelijke frass => 9
• vlekmijn => 10

brandnetel
Urtica, brandnetel • mijn begint (meestal in het centrum van blad) met een stel diepe, tegen elkaar aan liggende gangwindingen ('darmachtig'); frass ten dele in een lange dunne draad; larven solitair: Agromyza anthracina
• mijn, meestal aan de bladrand, zonder darmachtig begin, frass nooit in draden; meestal verscheidene larven in een mijn => 2

brave hendrik
Chenopodium, ganzenvoet (incl. Blitum) • mijn van begin tot eind in een blad => 2
• een gedeelte van de mijn bevindt zich in de bladsteel en stengel => 16

brem
Cytisus, brem • vlekmijn => 2
• gang- of blaasmijn => 3

brilkruid
Biscutella, brilkruid • mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2
• mijn onder- of bovenzijdig (kleine stukjes soms voldiep); larve een made => 4

bruidssluier
Fallopia **, kielduizendknoop • grote doorschijnende blaasmijn, waarin een of meer grote maden: Pegomya setaria ****
• mijn kleiner; larve met gechitiniseerde kop, solitair => 2

brunel
Prunella, brunel • gang- en-of blaasmijn => 2
• vlekmijn => 5

brunnera
Brunnera, brunnera • aanvankelijk een bovenzijzdige stervormige blaas; later vloeien die armen samen en resulteert een grote bruine blaasmijn: Phytomyza medicaginis

brussels lof
Cichorium, cichorei • mijn in de vlezige witte (geëtioleerde) bladeren van witlof; in de gangen weinig of geen frass => 2
• mijn in normale, groene bladeren; frass normaal aanwezig => 4

buddleia
Buddleja, vlinderstruik • bovenzijdige gangmijn, die overgaat in een grote blaas: Amauromyza verbasci

buntgras
Corynephorus, buntgras • ietwat opgeblazen mijn; larve met gechitiniseerde kop en borstpoten: Elachista bifasciella
• eveneens vermeld van deze waardplant, mogelijk ten onrechte: Elachista dispilella