Kopie van `De Berkel - Biologie termen voor VWO`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Biologie
Datum & Land: 31/10/2007, NL
Woorden: 216


Aanranding
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - met geweld of onder bedreiging uitvoeren van seksuele handelingen

Actief transport
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - tegen concentratieverval in, kost energie.

Aids
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - Acquired Immuno Deficiency Syndrome, hierbij word afweersysteem aangetast

Allel
GENETICA > GENENPAREN - een gen die op een bepaalde locus kan voorkomen. Bijvoorbeeld voor gen haarvorm kunnen allelen voor sluik en voor krullend haar voorkomen.

Amnion
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - binnenste vruichtvlies

Amnionholte
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - holte in embryoblast

Amyloplasten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - zetmeelkorrels, hierin wordt zetmeel opgeslagen.

Anticonceptiemiddelen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - ook wel voorbehoedsmiddelen

Anticonceptie
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - manieren om niet zwanger te worden

Anthocyaan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - kleurstof die voor de blouwe, rode of roze kleur aan planten en bloemen.

Aristoteles
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - was van mening dat allerlei levenloze materialen en dode organismen sluimerende levenskrachten hadden. Als de omstandigheden gunstig waren, zouden deze levenskrachten tot ontwaken komen en zou er leven ontstaan.

ATP
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - adenosinetrifosfaat op de moleculen hierin wordt energie die bij de verbranding in mitochondriën vrijkomt opgeslagen.

Autosomen
GENETICA > GESLACHTSCHROMOSOMEN - chromosomen die tot een paar behoren.

Balzak
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - ook wel scrotum, huidplooi waarin de teelballen liggen, temperatuur lager dan in lichaam

Bacteriën
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - hebben geen kernmembraan. En maar een streng DNA. Hebben wel celwand.

Baarmoeder
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel uterus, basisch milieu

Bevruchtingsmembraan
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - laag om eicel waar geen tweede zaadcel doorheen kan

Bevruchting
GENETICA > CHROMOSOMEN - als de kern van een eicel met de kern van een zaadcel samensmelt.

Biseksueel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - aangetrokken tot beide geslachten

Bijballen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - hier worden de zaadcellen opgeslagen, bewegingloos door zure milieu

Bloedruimten
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - hierin veranderen de chorionvlokken, hierin monden de bloedvaten van de moeder uit

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - als het eitje buiten de baarmoeder innestelt

Celwand
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - stevig laagje om een plantaardige cel. Behoort tot tussencelstof.

Celmembraan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - buitenste laag van het cytoplasma, een dun vlies.

Celmembraan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - grens tussen cel en omgeving

Cellen van Leydig
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - vormen testosteron

Celkern
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - bestaat uit kernplasma en een kernmembraan.

Chromosoom
GENETICA > CHROMOSOMEN - komt in celkern voor, hierop ligt de erfelijke informatie van een organisme opgeslagen.

Chromoplasten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - bevatten gele en-of rode kleurstoffen (pigmenten). Kan in chloroplast overgaan.

Chorionholte
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - holte binnen het chorion

Chorionvlokken
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - hierdoor worden zuurstof en voeding opgenomen uit baarmoederslijmvlies > groei word mogelijk

Chorion
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - ook wel buitenste vruchtvlies gevormd door trofoblast

Chloroplasten/bladgroenkorrels
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - hierin vindt fotosynthese plaats.

Chloroplasten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - van plantaardige cellen, gevuld met membranen, waarop de enzymen voor fotosynthese liggen. Afb. 60 blz. 29

Chlamydia
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - soa waarbij waterige uischeiding-bloedverlies uit vagina optreed

Clitoris
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel kittelaar, vangt seksuele prikkels op, tussen kleine schaamlippen

Condoom
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - hoesje van rubber dat om de penis geschoven word

Concentratieverval
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - van plaats met hoge concentratie van de stof naar een plaats met een lagere concentratie van die stof.

Concentratie
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - geeft de hoeveelheid opgeloste stof per volume-eenheid aan.

Compartimenten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - afdelingen waarin een cel is verdeeld door het membranenstelsel

Coïtus interruptus
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - onderbroken geslachtsgemeenschap, man trekt terug voor orgasme

Cytoplasma/celplasma
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - hierin komen verschillende typen organellen voor, daartussen zit grondplasma.

De pil
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - heel veilig, kunstmatig hormoon > geen rijping ei meer

Diploïd
GENETICA > CHROMOSOMEN - als er in een celkern paren voorkomen is de cel diploïd (diploos = dubbel). Het organisme met zulke cellen noemen we ook diploïd.

Dihybride kruising
GENETICA > MONOHYBRIDE KRUISINGEN - een kruising waarbij op de overerving van twee eigenschappen wordt gelet.

Diffusiesnelheid
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - de nettoverplaatsing van een stof per tijdseenheid. Afhankelijk van o.a. diffusieoppervlak, afstand en drukverschil.

Diffusie
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - de verplaatsing van een stof van een plaats met een hoge concentratie van die stof naar een plaats met een lage concentratie van die stof. Afb. 65 blz. 32

DNA
GENETICA > CHROMOSOMEN - in de moleculen van deze stof ligt de erfelijke informatie vastgelegd.

Dooierzak
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - holte in embryoblast

Dood
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - als een organisme geen levensverschijnselen meer vertoont.

Dominant
GENETICA > GENENPAREN - bij een heterozygoot komt slechts een van beide allelen tot uiting in het fenotype, het allel dat zichtbaar is, is dominant. Een dominant allel word aangegeven met een hoofdletter.

Druk - spanning
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - het begrip waarin de concentratie gas word aangegeven. Meer gasmoleculen = hogere druk.

Eeneiige tweeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - als klompje cellen splitst en beide helften uitgroeien tot individu

Eencellige
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - individu bestaande uit één cel.

Eileider
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - vangt eicel op na eisprong

Eierstokken
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel ovaria, produceren eicellen ook wel oöcyten, oestrogenen en progesteron

Embryoblast
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - ook wel embryonaalknop, vormt het begin van de eigenlijke embyo

Endoplasmatisch reticulum
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - ingewikkeld netwerk van dubbele membranen in het cytoplasma.

Enzymen
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - spelen een belangrijke rol bij die chemische reacties, die versnellen ze namelijk.

Extern milieu
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - omgeving

Extracellulaire ruimte
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - ruimte buiten cel.

Fasen van een natuurwetenschappelijk onderzoek
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - observatie, probleemstelling (vraag), hypothesevorming (veronderstelling), experimentele fase, resultaten, conclusie.

Fagocytose
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - actief proces waarbij een stof in de cel wordt opgenomen zonder het celmembraan te passeren, de stof zit dan in een blaasje dat van het celmembraan afgesnoerd word.

Fenotype
GENETICA > FENOTYPE EN GENOTYPE - dit zijn de waarneembare eigenschappen van een individu.

Fotosynthese
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - proces waarbij met behulp van licht glucose wordt gevormd uit water en koolstofdioxide. Hierbij komt zuurstof vrij. Kan in chromoplast overgaan.

Fosfolipiden
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - vetachtige stoffen waaruit een celmembraan bestaat.

Follikel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - eicel met laag andere cellen eromheen

Foetus
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - embryo van drie maanden, lijkt al op mens

FSH
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - follikelstimulerend hormoon, stimuleert vorming zaadcellen bij man

Gameten
GENETICA > CHROMOSOMEN - ander woord voor geslachtscellen.

Gestroomlijnd
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > ORGANEN, CELLEN EN WEEFSELS - als kop, romp en staart geleidelijk in elkaar overgaan.

Geslachtsgemeenschap
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - ook wel coïtus, hierbij brengt een man zijn penis in de vagina van een vrouw.

Geslachtschromosomen
GENETICA > GESLACHTSCHROMOSOMEN - het X-chromosoom en het Y-chromosoom.

Geslachtscellen
GENETICA > CHROMOSOMEN - voortplantingcellen, deze cellen zijn haploïd.

Genotype
GENETICA > FENOTYPE EN GENOTYPE - dit zijn de erfelijke eigenschappen van een individu. (en zijn dus te vinden in de chromosomen.)

Generatio spontanea
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - volgens deze theorie kunnen organismen vrij plotseling ontstaan uit levenloze of dode materie.

Gen/erffactor
GENETICA > FENOTYPE EN GENOTYPE - is een deel van een chromosoom dat de informatie bevat voor één erfelijke eigenschap.

Gele lichaam
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel corpus luteum, blijft achter in eierstok na eisprong.

Gekoppelde overerving
GENETICA > SPECIALE MANIEREN VAN OVERERVING - als de genenparen waarnaar je kijkt op hetzelfde chromosoom liggen.

Geboorteregeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - als een vrouw (met man) bepaalt of ze een kind wil of niet

Gonorroe
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - ook wel een druiper, soa waarbij slijm en etter uit penis-vagina komt.

Golgi-systeem
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - bestaat uit opeengestapelde platte blaasjes, elk omgeven door een membraan.

Grondplasma
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - een stroperige vloeistof die bestaat uit water met allerlei opgeloste stoffen.

Grote schaamlippen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - zie afb. 11 blz. 68

Haploïd
GENETICA > CHROMOSOMEN - als een cel een enkelvoudig stel chromosomen bevat (haploos = enkelvoudig).

HCG
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - humaan choriongonadotropine, hormoon dat trofoblast afscheid waardoor het gele lichaam in stand blijft, na 3 mnd neemt de placenta het over

Hechtsteel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - verbinding tussen embryo en trofoblast

Heterozygoot
GENETICA > GENENPAREN - een individu met twee verschillende allelen voor een eigenschap.

Heteroseksueel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - voelt zich aangetrokken tot andere geslacht

Hormonen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - stoffen die via het bloed de werking van bepaalde organen regelen

Homozygoot
GENETICA > GENENPAREN - een individu met twee gelijke allelen voor een eigenschap.

Homoseksueel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - voelt zich aangetrokken tot zelfde geslacht

Homologe Chromosomen
GENETICA > CHROMOSOMEN - de twee chromosomen die samen een paar vormen. Ze zijn gelijk in vorm en lengte.

Homogeen
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - gelijkmatig

Hypofyse
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - zie afb. 12, blz. 68, produceert o.a. FSH, LH,

Intern milieu
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - de weefselvloeistof en bloedplasma.

Intermediair
GENETICA > GENENPAREN - als geen van de allelen recessief is.

Intercellulaire ruimten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - ruimtes tussen celwanden, gevuld met lucht.

Individu
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - plant-dier dat uiteindelijk dood zal gaan.

Incest
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - plegen van geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten, seksueel misbruiken van jeugdige door volwassene met machtpositie