Kopie van `AZ Sint-Jozef Malle`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Hart
Datum & Land: 28/05/2013, BE
Woorden: 6


Cardiale revalidatie
Bewegingsoefeningen onder de leiding van een cardioloog, kinesist, diëtiste en sociaal verpleegkundige. Deze revalidatie is vooral bestemd voor patiënten na een hartinfarct of overbruggingsoperatie, na ballondilatatie of stentimplantatie en voor cardiale patiënten met beperkte functionele mogelijkheden.

Coronarografie
Onderzoek van de kransslagader van het hart om vernauwingen op te sporen.

Echocardio
Onderzoek waarbij door middel van totaal onschadelijke ultrageluidsgolven, de bewegende delen van de hartspier in beeld worden gebracht. Hierdoor kan men de hartkleppen, pompfunctie, dikte van de hartspier en hartkamers beoordelen. Dit onderzoek omvat een uitwendig onderzoek via een transducer op de thorax (borstkas) en kan eventueel aangevuld worden met een slokdarmechografie (via slokdarmsonde), waarmee scherpere beelden kunnen worden verkregen en bepaalde gebieden van het hart beter worden bereikt.

EKG (elektrocardiografie)
‘Film van het hart’.Meet de elektrische activiteiten van het hart (opsporen van zuurstoftekort van de hartspier, hartinfarct, ritmestoornissen, geleidingsstoornissen …).

Pacemaker kliniek
Inplanten van een tijdelijke of definitieve batterij om te beletten dat het hart te traag gaat kloppen waardoor plots bewustzijnsverlies of duizeligheid zou kunnen optreden, met het gevaar van ernstige val of blijvende hartstilstand.

Telemetrie
Volgen van het hartritme op de patiëntenkamer via een zendersysteem.