Zoek op

samenhang

gerechtelijk recht: verband tussen rechtsvorderingen dat maakt dat zij zo nauw verbonden zijn dat het best is deze samen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=samenhang

samenhang

strafrecht: er is ~ wanneer tussen twee of meerdere zaken een verband bestaat dat van zulke aard is dat het vereist dat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=samenhang

samenhang

de samenhang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈsamə(n)hɑŋ] situatie waarin of manier waarop dingen verband met elkaar houden Voorbeeld:   `Er is een duidelijke samenhang tussen alcoholgebruik en spijbelen.`Synoniem:   verband © Kernerman Dictionarie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/samenhang

SAMENHANG

1) Aansluiting 2) Affiniteit 3) Band 4) Cohesie 5) Connectie 6) Connexiteit 7) Consistentie 8) Context 9) Correlatie 10) Draad 11) Liaison 12) Link 13) Nexus 14) Onderling verband 15) Relatie 16) Schakel 17) Structuur 18) Verband 19) Verbinding 20) Verbintenis 21) Verknochtheid 22) Wisselwerking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SAMENHANG/1

Samenhang

herhaling, overeenkomsten, tegenstelllingen, spiegeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

samenhang

wat met elkaar te maken heeft vb: er zit geen samenhang in je verhaal Synoniemen: relatie verband correlatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=samenhang

Samenhang

`Waarom vertelt niet iemand gewoon wat ik moet doen. Het moet steeds weer anders.` Studenten verwachten dat bedrijfseconomie een logisch samenhangend geheel is, zowel binnen één subdiscipline, als tussen subdisciplines onderling. Als die samenhang er niet is ontwikkelen zij mentale voorstellingen die alsnog samenhang tot stand brengen. Soms ontde...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Samenhang

Synoniem: association (Eng)
Afhankelijkheid tussen de uitkomsten op twee variabelen. Meestal gebruiken we associatie als de variabelen van nominaal of ordinaal meetniveau zijn en correlatie als ze van interval of ratio niveau zijn.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.