Kopie van `Brillen24`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Oogmetingen
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 11


Astigmatisme
Astigmatisme is een relatief veel voorkomende oogafwijking. De oorzaak is meestal de kromming van het hoornvlies waarvan de vorm licht ovaal is in plaats van rond. Iemand met astigmatisme ziet zowel dichtbij als in de verte onscherp.Astigmatisme kan samengaan met bijziendheid, verziendheid of ouderdomsverziendheid.Astigmatisme wordt gecorrigeerd met cilindervormige of torische glazen. De dikte varieert al naargelang de sterkte.

As
(afkorting A)De waarde van de as (A) is belangrijk voor de keuze van een glas.Samen met de waarde van de as wordt de waarde van de cilinder op het brillenglas vermeld.De waarde van de as geeft aan in welke richting de glazen in het montuur moeten worden gemonteerd, dus waar de dikkere en dunnere delen moeten komen. Deze waarde bevindt zich tussen 0 en 180 graden en wordt niet voorafgegaan door een min- of een plusteken. Deze waarde wordt u doorgegeven door een oogarts of opticien. Op het brilvoorschrift kunt u de waarde herkennen aan de letter †œA†. Meestal staat deze waarde op de derde plaats links op het brilvoorschrift.De waarde hoeft alleen te worden opgegeven als u ook over een cilinderwaarde beschikt.De waarde van de as wordt altijd aangegeven in graden (°). Deze waarde kan niet lager zijn dan 0 en niet hoger dan 180. Er zijn altijd twee waarden, één voor het linker- en één voor het rechteroog.

Bijziendheid
Bijziendheide mensen kunnen van dichtbij goed zien, maar door vervorming van de lens worden de beelden van verder gelegen voorwerpen vlak vóór het netvlies scherp geprojecteerd zodat ze onscherp op het net netvlies zelf worden weergegeven. Naarmate de afwijking groter wordt, wordt de afstand waarop bijziende mensen scherp kunnen zien korter.Een negatief of min-glas breekt de lichtstralen van elkaar af waardoor de lichtbundel onder een andere hoek het hoornvlies bereikt. Een min-glas wordt ook wel een divergerend glas genoemd. Bijziendheid wordt gecorrigeeerd met een negatief of min-glas. Het negatieve glas is dik aan de randen en dun in het midden. Een min-gas zorgt ervoor dat de beelden naar achteren verplaatst worden, zodat ze op het netvlies terechtkomen.

brandpuntsafstand
is de afstand die nodig is om een voorwerp scherp te zien.Zo zal bijvoorbeeld iemand die bijziend is met een dioptrie -1 zonder bril voorwerpen die zich binnen een afstand van 1 meter bevinden scherp kunnen zien. Voorwerpen die verder verwijderd zijn, zijn onscherp. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie -1 om scherp te zien. Iemand die bijziend is met een dioptrie van -2 kan voorwerpen scherp zien tot een afstand van 50 centimeter. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie van -2 (brandpuntsafstand = 0,5 m. Dioptrie = omgekeerde van de brandpuntsafstand = 1 gedeeld door 0,5 m = 2).Omgekeerd zal iemand die verziend is en glazen nodig heeft met een dioptrie van +1 voorwerpen die verder verwijderd zijn dan een afstand van 1 meter scherp kunnen zien, maar zijn voorwerpen die zich dichterbij bevinden onscherp. Iemand die verziend is met een dioptrie van +2 kan voorwerpen die verder verwijderd zijn dan 50 centimeter scherp zien, maar voorwerpen dichterbij niet.

Cilinder
(afkorting. C)De cilinder wordt uitgedrukt in dioptrie. De cilinder corrigeert astigmatisme. De cilinder hoeft niet altijd vermeld te worden, alleen in geval van een vervorming van het hoornvlies. Wanneer een cilinder vermeld wordt, moet de as altijd worden aangegeven. De waarde van de cilinder staat op het voorschrift meestal op de tweede plaats links en kan zowel door een min- als een plusteken worden voorafgegaan.

Dioptrie
(afkorting Dp)De dioptrie is een meeteenheid om de sterkte van de glazen aan te geven waarmee het convergentiepunt van het beeld op het netvlies wordt teruggebracht.De dioptrie is gelijk aan de brandpuntsafstand gemeten in meter.

hoornvlies
Het oog heeft twee lenzen: het hoornvlies (cornea) en de eigenlijke lens (ooglens). Het hoornvlies is het heldere voorste deel van het oog waardoor het licht het oog binnenvalt.

netvlies
Het netvlies (retina) bekleedt de binnenkant van het oog. Het bestaat uit verschillende zenuwcellen, de kegeltjes en de staafjes, die het beeld dat door het oog wordt gevormd omvormen tot een zenuwimpuls.

Pupilafstand
(afkorting PD)De pupilafstand (PD) is de afstand tussen de pupillen, gemeten in millimeter (mm). Zowel de totale afstand als de individuele waarde per oog kan worden weergeven (bijv. 65 mm of R32,5 mm L32,5 mm (32,5 mm + 32,5 mm = 65 mm)

Sfeer
(afkorting S)De sfeer wordt uitgedrukt in dioptrie. De sfeer geeft de graad van de bijziendheid aan wanneer voorafgegaan door een minteken en de graad van verziendheid wanneer voorafgegaan door een plusteken.

Verziendheid
Verziendheid is een oogafwijking die vooral het zien van voorwerpen op korte afstand beïnvloedt. Het beeld van de bekeken voorwerpen wordt niet op het netvlies, maar iets achter het netvlies gevormd. Hierdoor kan het beeld niet goed worden scherpgesteld. Voorwerpen op korte afstand worden onscherp waargenomen.Iemand die licht verziend is, ziet de persoon van dichtbij, maar omdat dit inspanning vereist, kan vermoeidheid van de ogen optreden.Verziendheid wordt gecorrigeerd met een positief of plus-glas (convergerend of bol). Het positieve glas is in het midden dikker dan aan de randen. De positieve glazen zorgen ervoor dat het brandpunt naar voren wordt verplaatst zodat het beeld weer op het netvlies terecht komt.