Zoek op

bedrijfsproces

Een proces dat eigendom is van en uitgevoerd wordt door een bedrijf. Een bedrijfsproces draagt bij aan de levering van een product of service aan een bedrijfsklant. Bijvoorbeeld, een winkelier kan een inkoopproces hebben dat helpt om diensten te leveren aan klanten. Veel bedrijfsprocessen steunen op IT- diensten.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Bedrijfsproces

Een bedrijfsproces is een ordening van het werk, dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie. == Overzicht == Het bedrijfsproces kan worden gedefinieerd als: Hiervoor zijn materiële of immateriële bedrijfsactiviteiten nodig. Voor de samenwerking is coördinatie nodig, door communicatie met elkaar. Voor deze activiteiten kan informatie nodi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsproces

Bedrijfsproces

Een bedrijfsproces is een bepaalde activiteit die mensen en middelen in een bedrijf uitvoeren. Met bedrijfsproces bedoelen we de activiteit in werking, dat wil zeggen de besturing en uitvoering van de activiteit.
Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn het verkopen van een auto en het monteren van een dashboard in een auto.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Bedrijfsproces

Het proces waarmee een overheidsorganisatie alle aan haar door de wet opgedragen taken uitvoert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Bedrijfsproces

Een bedrijfsproces bestaat uit een geordende set activiteiten met een specifiek doel. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen primaire, ondersteunende en besturende processen. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

bedrijfsproces

Def.: de specifieke wijze van technisch handelen (incl. zuivering) van een bedrijf dat leidt tot een bepaalde omvang van producten en afvalproducten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bedrijfsproces

het proces waarmee een organisatie alle haar door de wet, door de statuten of door de interne bedrijfsorganisatie opgedragen taken uitvoert.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

Bedrijfsproces

Het proces waarmee een overheidsorganisatie alle haar door de wet opgedragen taken uitvoert.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bedrijfsproces

(1) Een bedrijfsproces is een bepaalde activiteit die mensen en middelen in een bedrijf uitvoeren. Met bedrijfsproces bedoelen we de activiteit in werking, dat wil zeggen de besturing en uitvoering van de activiteit. Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn het verkopen van een auto en het monteren van een dashboard in een auto.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Bedrijfsproces

(2) Het bedrijfsproces kan worden gedefinieerd als: 1) Een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde bieden aan de klant.
2) Een keten van activiteiten, gekoppeld en gestuurd door beslissingen. Hiervoor zijn materile of immaterile bedrijfsactiviteiten nodig.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.