Zoek op

calamiteit

de calamiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kalami'tɛit] Verbuigingen:   calamiteit|en (meerv.) grote ramp Voorbeelden:   `een calamiteit met veel slachtoffers`, `Onverantwoord handelen leidde tot een calamiteit.`, `calamiteitenteam` © Kernerman Dict...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/calamiteit

CALAMITEIT

1) Algemene nood 2) Catastrofe 3) Ellende 4) Giframp 5) Groot onheil 6) Grote ramp 7) Onheil 8) Ramp 9) Rampspoed 10) Rel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CALAMITEIT/1

Calamiteit

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit. Een niet-verwachte gebeurtenis kan leiden tot ernstige schade indi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Calamiteit

Calamiteit

Bij een calamiteit is er sprake van een plotselinge gebeurtenis die in één keer zorgt voor veel (materiële of letsel) schade. Voorbeeld calamiteit Bij natuurrampen zoals aardbevingen of grote branden is er sprake van een calamiteit. Voorbeelden van verzekeringen waar aanspraak op gedaan wordt bij een calamiteit zijn reisverzekeringen en annuleri...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/calamiteit

calamiteit

grote ramp
Jaar van herkomst: 1631 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Calamiteit

Let op: Spelling van 1858 ongeval, nood, ellende, weêrschade. Calamiteux, ellendig, ongelukkig, beklagelijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Calamiteit

Een plotselinge onverwachte gebeurtenis, bijvoorbeeld een ramp.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Calamiteit

Een of meerdere gebeurtenissen, zoals een overstroming of aardbeving, die binnen korte tijd leiden tot zeer grote schade.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Calamiteit

noodgeval, onvoorziene situatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Calamiteit

Een ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en-of gevolgschaden. Rubriek(en): Arboveiligheid, Nazorg en evaluatie, Technische hulpverlening
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Calamiteit

Een zeer ernstig incident met het karakter van een ramp zoals bijvoorbeeld brand, ontploffing, overstroming, etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10697

Calamiteit

Een plotselinge onverwachte gebeurtenis, bijvoorbeeld een ramp.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

calamiteit

Def.: ernstige verstoring
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

calamiteit

Def.: omstandigheden waaronder de goede staat van één of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te komen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Calamiteit

Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de geleverde zorg en die heeft geleid tot de dood van, of een ernstig lichamelijk of psychisch schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt. Calamiteiten dienen wettelijk aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te worden gemeld. Er bestaat onderscheid t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

calamiteit

grote ramp (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/calamiteit

Calamiteit

Grote ramp, algemene ellende
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Calamiteit

(1) Een omvangrijke schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of een serie van gebeurtenissen (zoals overstroming, aardbeving, een zeer grote brand) binnen een korte periode. De mogelijkheid van een calamiteit is voor verzekeraars een belangrijke reden om zich te herverzekeren.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Calamiteit

(2) Een onvoorziene noodsituatie. Deze situatie kan niet uitgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een sterfgeval in de familie van een werknemer waardoor opeens van alles geregeld moet worden rond de uitvaart. Ook in andere gevallen kan een werknemer gedwongen zijn even naar huis te gaan of thuis te blijven, als bijvoorbeeld de waterleiding is g...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Calamiteit

(3) Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit. Een niet-verwachte gebeurtenis kan leiden tot ernstige schade i...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

calamiteit

[Nederlands] grote ramp
Gevonden op https://quizlet.com/71346297/nederlands-flash-cards/

Calamiteit

Een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis, waarbij sprake is van verstorende effecten op het railverkeerssysteem en/of op diensten van deelnemers aan het railverkeerssysteem, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd is.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

Calamiteit

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid, optredende bij een (para)medische, verpleegkundige of verzorgende handeling of bij de toepassing van een product of apparaat in de gezond-heidszorg danwel voortkomend uit een manco in een voorziening of...
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.