Zoek op

Certificering

Certificering van preferente aandelen. Dit wordt gedaan om de invloed van de houders van gewone aandelen te beperken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/certificering

Certificering

Legitimatie voor de huidige toestand
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10278

Certificering

de leverancier mag in principe leveren zonder dat ingangscontrole plaatsvindt. De te leveren partijen worden slechts steekproefsgewijs door de afnemer gecontroleerd.
Zie ook: Gecertificeerde leverancier.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Certificering

De procedure en het resultaat van deze procedure om te bevestigen dat een onderneming voldoet aan de normen met betrekking tot organisatie, vaardigheid, objectiviteit, deskundigheid en integrititeit ten opzichte van zijn klanten, de maatschappij en de medewerkers. De certificering wordt uitgevoerd door een overheidsinstantie of een erkende organisa...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11317

certificering

Uitgeven van een certificaat om de naleving van een standaard te bevestigen. Certificering houdt een formele audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie in. De term certificering wordt ook wel gebruikt voor het certificeren van een persoon die een bepaalde kwalificatie heeft behaald.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.