Zoek op

demografische druk

De verhouding tussen de productieve leef- tijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+ De demografische druk wordt uitgedrukt in een percentage: (0-19) + 65 en ouder ----------------------------- x 100% 20-64 Nederland 1995: 3.757.777 + 2.033.353 -------------------------------- x 100% = 60% 9.631.712 Een demografische...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
De demografische druk is de som van de `groene druk` en de `grijze druk`.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=223

Demografische druk

de verhouding in draagkracht en draaglast van een samenleving die vastgesteld wordt aan de hand van de verhouding tussen jeugdigen (0-19 jarigen) en ouderen (65-plussers) enerzijds en de beroepsbevolking anderzijds
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

demografische druk

[Aardrijkskunde] het niet-actieve deel van de bevolking(0-19 jaar en >65 jaar) uitgedrukt als percentage van de actieve bevolking (20-65 jaar)
Gevonden op https://quizlet.com/38936783/aardrijkskunde-hoofdstuk-4-wereld-herhaling-fl

demografische druk

Verhouding tussen het aantal jongeren (onder 20 jaar) plus het aantal ouderen (65‑plussers)enerzijds en het aantal 20‑ tot 64‑jarigen, de actieve, productieve middengroep anderzijds. Om het verschil in demografische druk die jongeren dan wel ouderen veroorzaken beter te laten uitkomen onderscheidt men 'groene druk' en 'grijze dru...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3711
Geen exacte overeenkomst gevonden.