Zoek op

Hoogmoed komt voor de val

Spreekwoorden: (1914) Hoogmoed komt voor den val,
d.w.z. hoovaardij gaat aan verderf vooraf; na den hoogmoed komt de val; ondergang en ellende zijn de onvermijdelijke gevolgen der trotsch-heid (vgl. Grimb. II, 5561 vlgg.). Waarschijnlijk is het spreekw. ontleend aan den Bijbel en wel aan Spr. 16, 18: Hooveerdicheyt is voo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0968.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.