Zoek op

Innovatie

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen.
Gevonden op https://www.finler.nl/innovatie/

innovatie

groei en conjunctuur - De ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten (productinnovatie), productie- of distri…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoine.html#2432

innovatie

de innovatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnoˈva(t)si] Verbuigingen:   innovatie|s (meerv.) ontwikkeling van nieuwe ideeën en dingen Voorbeeld:   `Innovatie wordt belangrijk gevonden voor de economie.`Synoniem:   vernieuwing © Kernerman...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/innovatie

Innovatie

een eerste commerciële toepassing van iets nieuws. Een uitvinding is dus niet per definitie een innovatie.
Er zijn verschillende innovaties te onderscheiden:
Technologische innovatie: Het ‘nieuwe’ is een uitvinding (dus wanneer een uitvinding commercieel toepasbaar wordt).
Doorbraakinnovatie: Wanneer de uitvinding dusdanig baanbrekend...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10234

Innovatie

Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf.
Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innova...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2703

innovatie

betekent het invoeren van nieuwe technieken in het productieproces of het voortbrengen van nieuwe of verbeterde producten. Hierdoor kunnen innovaties een stimulans betekenen voor de economische groei.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Innovatie

Een op de markt gerichte vernieuwing, welke betrekking kan hebben op een produkt, het produktieproces of op de benadering van de markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Innovatie

Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten, markten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005

innovatie

de ontwikkeling en de succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten, produktie- of distributieprocessen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

Innovatie

Het vernieuwen van productiemethodes. Er wordt steeds moderner, met steeds meer machines en geautomatiseerd gewerkt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

innovatie

De ontwikkeling van steeds maar weer nieuwe producten of het invoeren van nieuwe productiewijzen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Innovatie

Het vernieuwen en verbeteren van een gebied of een product.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Innovatie

Een op de markt gerichte vernieuwing, welke betrekking kan hebben op een product, het productieproces of op de benadering van de markt.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Innovatie

Het vernieuwen van productiemethodes. Er wordt steeds moderner, met steeds meer machines en geautomatiseerd gewerkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Innovatie

het toepassen van nieuwe mogelijkheden of producten-processen
Gevonden op http://www.floor.nl/management/innovatie.html

Innovatie

Na het instellen van het InnovatiePlatform door het kabinet Balkenende is innovatie een hype en een modewoord waarop de nodige organisaties hopen mee te liften en een subsidie te verkrijgen. Ook in de internethype was er sprake van het operationaliseren van nieuwe toepassingen. In het operationaliseren zit de kracht en dat IS eigenlijk innovatie. W...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/innovatie.html

Innovatie

Let op: Spelling van 1858 nieuwigheid, verandering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

innovatie

het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Het proces van innovatie draait om dingen op een nieuwe (en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere verbanden Gebruikt voor: productontwikkeling R&D Minder specifiek: maatschappelijke ontwikkeling Zie ook: k...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6498

innovatie

[Nederlands] invoeren van nieuwe ideeën
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/

Innovatie

Proces van vernieuwing via het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties, maar ook binnen bredere verbanden. Het proces van innovatie draait om zaken op een nieuwe (en zo mogelijk betere) manier aan te pakken. Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Belangrijk hierb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.)...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie

Innovatie

Innovatie is het invoeren van een nieuwigheid. Deze nieuwigheid kan zowel technisch als niet-technisch zijn. Innovatie kan zich afspelen binnen een bedrijf, het kan hierbij dan gaan over technische en niet technische innovaties. Innovaties die technisch zijn gaan over het sterk verbeteren-vernieuwen van een bepaald product of het proces waarmee dit...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Innovatie

innovatie

nieuwigheid, invoering van iets nieuws (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/innovatie

Innovatie

Vernieuwing
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

innovatie

betekent het invoeren van nieuwe technieken in het productieproces of het voortbrengen van nieuwe of verbeterde producten. Hierdoor kunnen innovaties een stimulans betekenen voor de economische groei. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.