Zoek op

kennis

I de kennis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈkɛnɪs] 1) wat je weet of hebt geleerd Voorbeeld:   `talenkennis`kennis van zaken hebben  (deskundig zijn) 2) buiten kennis  (bewusteloos) `Na een klap op zijn hoofd raakte hij buiten...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kennis

KENNIS

1) Begaafdheid 2) Bekend persoon 3) Bekende 4) Bekendheid 5) Besef 6) Bewust onderscheidingsvermogen 7) Bewustzijn 8) Connectie 9) Cultuurgewas 10) Deskundigheid 11) Eruditie 12) Ervarenheid 13) Familieverbinding 14) Geen familielid 15) Geleerdheid 16) Gnosis 17) Handelsbetrekking 18) Hier buiten is men bewusteloos cryp) 19) Informatie 20) Inrichte...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KENNIS/1

Kennis

Kennis is een Keltische meisjesnaam. Het betekent `beeldschoon`. Extra info: Keely, Kennice, Kennis, Kevina, Kevyn
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Kennis

Kennis

Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. In de kentheorie of epistemologie wordt onderzocht wat kennis is en of aanspraken op kennis gerechtvaardigd zijn. Gedurende de tijd zijn er dan ook wisselende ideeën on...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis

Kennis

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis_(hoofdbetekenis)

kennis

• [wetenschap] [f] ; datgene wat geweten is over een bepaald onderwerp. • [m] , [f] ; iemand met wie men bekend is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kennis

Kennis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-sen), persoon dien men kent, met wien men omgaat; veel -sen hebben; dat is een oude -, (ook) een vroegere minnaar of minnares; vriendschap, ik doe het uit hoofde onzer oude -; - maken, elkander voor het eerst zien.
~, v. [geen meervoud] wetenschap, verstand; klare en duidelijke voorstelling; met - v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kennis

het kennen - Jaar van herkomst: 1260 (HWS )
persoon die men kent - Jaar van herkomst: 1391-1400 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kennis

Bij het beleggen draait het vooral om het vergaren van kennis om zo de juiste beslissingen te nemen. Het is altijd goed je voldoende in te lichten. Dit is natuurlijk nooit een garantie voor winst of verlies. Gebruik dus ook je gezonde verstand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Kennis

Het – deels onbewuste – vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Een vermogen dat een metaforische functie is van de informatie, de ervaring, de vaardigheden en de attitude waarover iemand op een bepaald moment beschikt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Kennis

Elke voorstelling, denkbeeld of overtuiging waarvan we aannemen dat die met een zekere 'werkelijkheid' overeenkomt. (al dan niet uitgesproken). Dit overeenkomen van overtuigingen met de werkelijkheid kan onder meer hierin bestaan dat zij ons toelaten goede voorspellingen te maken over wat zal gebeuren en dus met succes onze handelingen te plannen. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Kennis

Alle feiten en regels die men bewust kan aanleren (= kennisverwerving, leren), zich bewust worden (= herinneren) en zo nodig overdragen op anderen (= communiceren).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

kennis

het kennen; bekende persoon (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kennis

Kennis

Alle concepten en processen die het mogelijk maken om te denken en te handelen. In de psychologie maakt men daarbij onderscheid tussen - Declaratieve kennis (begrippen en feiten om te onthouden), - Procedurele kennis (processen om begrippen en feiten te vergaren, op te slaan, te onthouden en weer op te roepen), - Strategische kennis (inzicht in de....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

kennis

iemand die je kent vb: Ruud Gullit is een kennis van me Synoniem: bekendewat je weet doordat je het geleerd hebt vb: zijn kennis van de Nederlandse taal is grootik heb er kennis van genomen [ik heb het gehoord maar doe er niet veel mee]met veel kennis van zaken heeft hij die klus gedaan [heel deskundig]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kennis

Kennis

1) Alle concepten en processen die het mogelijk maken om te denken en te handelen. In de psychologie maakt men daarbij onderscheid tussen: a) Declaratieve kennis (begrippen en feiten om te onthouden), b) Procedurele kennis (processen om begrippen en feiten te vergaren, op te slaan, te onthouden en weer op te roepen), c) Strategische kennis (inzicht...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.