Zoek op

kruis

twee lijnen of balken die loodrecht op elkaar staan en elkaar snijden vb: Christus is aan het kruis gestorven
een kruis slaan [met de rechterhand een kruis in de lucht tekenen]
het Rode Kruis [vereniging die slachtoffers van rampen en oorlogen helpt]
iemand het heilige kruis nageven [opgelucht zijn dat hij vertrekt]...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kruis

kruis

Vlaamse inhoudsmaat voor droge kalk, ca 1733 ltr, later ook 10 hl.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Kruis

Laatste deel van de rug tussen darmbeenknobbels en staartaanzet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Kruis

Laatste deel van de rug tussen darmbeenknobbels en staartaanzet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Kruis

Categorie: Symbolen Het Kruis kent door de geschiedenis heen vele vormen en betekenissen. Het is zowel het symbool van het christelijk geloof als een nog ouder en universeler beeld van de kosmos herleid tot zijn simpelste weergave: twee elkaar kruisende lijnen in vier richtingen. Deze standen voor de vier regenbrengende winden, de vier fases van de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Kruis

het gelijkbenige kruis is een symbool voor het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke, de oplossing van de dualiteit. Een kruis binnen een cirkel is het symbool voor de vier elementen. Het oudste symbool van het kruis is het tau-kruis (tarotkaart XII), het kruis van de goddelijke uitverkiezing. Leg tarotkaart XII eens onder tarotkaart XXI ...
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Kruis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...zen, B. -sen), [oudtijds] ) [zeker, zekere] strafwerktuig; St. Antonius-, dat den vorm eener T heeft; St. Andries- of bourgondisch -, het X-vormige; gaffel-, dat de gedaante eener Y heeft; grieksch - ; latijnsch - .
~, zinnebeeld der christelijke [inzonderheid] [bij de roomsch-katholieken] ) kerk;...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kruis

Het kruis waaraan Jezus stierf op Golgotha. Het had de vorm van een Latijns kruis, een lange staander en een kortere dwarsbalk op ongeveer een kwart van de lengte van de staander. Er zijn meer kruisvormen; de meest voorkomende zijn: het Grieks kruis met gelijke armen; het St. Andrieskruis met diagonale armen van gelijke lengte; het gaffelkruis met ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

kruis

VOC - Scheepsbouw : punt van het anker waar schacht en armen samen komen.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=150

kruis

Laagste gedeelte van de rug tussen darmbeenknobbels en staartaanzet. Zie: croupe
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Kruis

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 kalkmaat van 15 zakken of 10 H.L.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Kruis

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 kruisverbinding. Kruisverbindingsplank.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Kruis

[Muziek] F met kruis wordt Fis. De Fis klinkt een halve toon hoger dan de toon F. Je speelt de zwarte toets rechts van die toon.
Gevonden op https://quizlet.com/113113629/muziek-eindtoets-flash-cards/

Kruis

[Godsdienst] Het symbool van het christendom. Het kruis herinnert aan de kruisiging van Christus. Christenen geloven dat Jezus door te sterven de zonden van de mensen heeft weggenomen.
Gevonden op https://quizlet.com/93692095/termen-basiskennis-vijfde-jaar-flash-cards/

Kruis

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Kruis``] In verschillende zamengestelde woorden gebruikelijk voor voorwerpen van die bekende gedaante, bijv. kruishouten tot plaatsing der laadgereedschappen, enz. Kruisbataillon was een van die zonderlinge en kunstmatige formatiën uit muskettiers en piekeniers of alleen uit muskettiers gevormd, die in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

kruis

het kruis zelfst.naamw.Uitspraak:   [krœys] Verbuigingen:   kruis|en (meerv.) 1) figuur van twee lijnen door elkaar heen zoals in de letter 'x' Voorbeeld:   `een kruisje in een vakje zetten` 2) plaats waar je benen of broekspijpen bij elkaa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kruis

Kruis

(Let op: oude spelling) Toestel, bestaande uit twee of meer latjes, die om een spil draaibaar zijn. Men legt de uiteinden los op de vingertoppen, en houdt het boven een letterbord (Zie Ouiahbord). De aanzittenden moeten zich passief stellen; na een poos begint het kruis zich over het bord to bewegen en tikt bepaalde letters, cijfers of woord...
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

kruis

Symbool van het christelijk geloof, omdat Christus aan het kruis is gestorven. In de Rooms-katholieke kerk meestal een crucifix, een kruis waaraan een Jezusfiguur hangt. In protestante kerken een kaal kruis. Jezus' apostel Andreas zou gedood zijn aan een kruis in de vorm van een X, vandaar Andreaskruis, soms genoemd als symbool van moed. Er staan ...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4728

Kruis

Een strafwerktuig bestaande uit een houten paal met een dwarshout.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

Kruis

Een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verhoogd moet worden. Wordt aangeduid met een #
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

kruis

twee elkaar snijdende balken, lijnen e.d. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kruis

kruis

twee balken die elkaar rechthoekig snijden
Jaar van herkomst: 991-1000 (Künzel )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kruis

(ankerkruis, kruis) deel van een anker. Het punt waar de ankerarmen en de ankerschacht te samen komen. [A>nr.8]
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=afl

KRUIS

1) Beeldzijde 2) Beeldzijde van een munt 3) Beproeving 4) Boekdrukkerswerktuig 5) Bovendeel van een anker 6) Christelijk symbool 7) Crucifix 8) Deel van een broek 9) Deel van een garenklos 10) Deel van een muziekschrift 11) Deel van een muziekstuk 12) Droefenis 13) Ededelen 14) Ferlet 15) Foltertuig 16) Godsdienstig symbool 17) Heraldische term 18)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KRUIS/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.