Zoek op

kwel

de kwel zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [kwɛl] water dat onder een dijk door sijpelt en aan de landzijde van de dijk omhoog komt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'kwel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kwel

KWEL

1) Bron 2) Dijkdoorsijpeling 3) Doorsijpeling 4) Droefenis 5) Ellende 6) Gemelijke kerel 7) Grondwater 8) Hartzeer 9) Kommer 10) Kruis 11) Leed 12) Misère 13) Nijdas 14) Ongeluk 15) Ongemak 16) Pijn 17) Rouw 18) Smart 19) Verdriet 20) Water dat de grondslag van een dijk doorlaat 21) Wel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KWEL/1

Kwel

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. De grootte van het debiet wordt gemodelleerd met de wet van Darcy, waarin de doorlatendheid van de materialen een rol speelt. Kwel kan zich afspelen over...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel

kwel

•het kwellen, kwelling. •ongemak, moeilijke situatie waardoor men gekweld wordt. • [geologie] grondwater dat onder druk opwelt of door een dijk sijpelt, meestal vanwege een verschil in de waterspiegel. •het verschijnsel waarbij kwelwater opwelt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kwel

Kwel

1)het uittreden van grondwater aan het grondoppervlak of in waterlopen, 2) opwaartse stroming van grondwater tussen watervoerende pakketten.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Kwel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-len), kwelling, verdriet, hartzeer; bron, wel.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), plaagziek. -HEID, v. [geen meervoud] zucht tot plagen.
~LUST, m. en v. (-en), lustige spotter, -spotster, plaaggeest.
~DER, m. (-s), land buitendijks gelegen.
~GRAS, o. [geen meervoud] gras dat op z...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kwel

bron
Jaar van herkomst: 1657 (WNT kwel II )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kwel

Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen onder druk staat en dat daardoor door de ondergrond stroomt en dat plaatselijk aan de oppervlakte kan treden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

kwel

Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende ondergrond in polders terecht komt. Kan plaatselijk aan de oppervlakte treden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Kwel

Kwel is het uittreden van grondwater, opwaartse stroming van grondwater eindigend aan het oppervlak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

kwel

Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende ondergrond in polders terecht komt. Kan plaatselijk aan de oppervlakte treden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Kwel

uittreden van grondwater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Kwel

Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende ondergrond in polders terecht komt. Kan plaatselijk aan de oppervlakte treden. Het tegenovergestelde van kwel is inzijging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Kwel

Grondwater, dat omhooggestuwd wordt als gevolg van potentiaalverschil of stijghoogteverschil (˜drukverschil) tussen het gebied waar het grondwater inzijgt en waar het omhoog komt. Kwelwater kan zeer verschillende kwaliteiten hebben, en niet allemaal zijn ze gewenst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Kwel

Opwaarts gerichte grondwaterstroming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

kwel

Def.: in het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater.In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Toelichting: Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kwel

uittredend grondwater
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

kwel

bron (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwel2

kwel

uittredend grondwater
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold

kwel

kwel:plaats van uittredend grondwater.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Kwel

[Aardrijkskunde] Water dat onder druk uit de grond komt; ontstaat door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied
Gevonden op https://quizlet.com/114405641/aardrijkskund-h2-p6-begrippen-flash-cards/

Kwel

Het toestromen van grondwater naar de oppervlakte op lage plekken in het landschap, bijv. beekdalgebieden. In het veld waarneembaar door roestkleuring en op olie lijkende laagjes op het water. De oranje roestkleur is het gevolg van oxidatie (het in aanraking komen met zuurstof uit de lucht) van in het grondwater opgelost ijzer. De oliefilmpjes onts...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kwel
Geen exacte overeenkomst gevonden.