Kwaliteitsbeleid

Het geheel van overkoepelende intenties en koers van een organisatie met betrekking tot de kwaliteit, zoals deze formeel door de hoogste leiding tot uitdrukking is gebracht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273
Geen exacte overeenkomst gevonden.