Zoek op

Kwaliteitsbeleid

Het geheel van overkoepelende intenties en koers van een organisatie met betrekking tot de kwaliteit, zoals deze formeel door de hoogste leiding tot uitdrukking is gebracht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273
Geen exacte overeenkomst gevonden.