Zoek op

ondertoezichtstelling

(OTS) personen- en familierecht: maatregel waarbij meestal een minderjarig kind, ter bescherming van zijn welzijn, onder toezicht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ondertoezichtstelling (OTS)

ondertoezichtstelling

(OTS) personen- en familierecht: maatregel waarbij meestal een minderjarig kind, ter bescherming van zijn welzijn, onder toezicht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling

Maatregel van de kinderrechter waarbij de ouders-voogd worden beperkt in het ouderlijk gezag-voogdij en waarbij het toezicht over het kind wordt opgedragen aan een Bureau jeugdzorg.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Ondertoezichtstelling

Plaatsing, door de kinderrechter, van een minderjarig kind onder toezicht van een gezinsvoogd, als een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=502

Ondertoezichtstelling

(OTS). Dit wordt doorgaans door de kinderrechter gelast wanneer het kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd. De ouders van het kind moeten zich bij de verzorging en de opvoeding van het onder toezicht gestelde kind houden aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd, op straffe van ontzetting uit het ouderlijk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Ondertoezichtstelling

[Maatschappijleer] een speciale maatregel (van de kinderrechter) waarbij er een gezinsvoogd wordt aangewezen.
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards

ondertoezichtstelling

De ouderlijke macht over een kind kan men verliezen, bijvoorbeeld als het kind vreselijk wordt geslagen of ernstig wordt verwaarloosd of op een andere manier met ondergang wordt bedreigd door degene die de ouderlijke macht uitoefent. In zo’n geval kan worden ingegrepen.In de eerste plaats kan het kind onder toezicht worden gesteld: ouders of ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Ondertoezichtstelling

Maatregel van de kinderrechter waarbij de ouders-voogd worden beperkt in het ouderlijk gezag-voogdij en waarbij het toezicht over het kind wordt opgedragen aan een Bureau jeugdzorg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland die gebruikt kan worden wanneer kinderen probleemgedrag (bijvoorbeeld schoolverzuim) vertonen. Ook is ondertoezichtstelling toepasbaar als er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling, pedagogische onmacht van ouders en in vergelijkbare gevallen. Wanneer een minde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling

Een kinderrechter kan bepalen dat het beter is wanneer een kind niet langer alleen door zijn ouders wordt opgevoed. De rechter beslist dit wanneer ouders een kind verwaarlozen of wanneer een kind op een andere manier geestelijk of lichamelijk lijdt. Zo-™n kind wordt onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd.
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/ondertoezichtstelling.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.